Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Phân công giảng dạy HK 2 năm học 2015-2016 và Bảng phân phối dạy tự chọn
Chia sẻ :
File đính kèm : PCGD-2015-2016Tu-11_01_2016(chuan).xls ( 40 KB )
Đọc ngay : PCGD-2015-2016Tu-11_01_2016(chuan).xls

SỞ GD& ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

                                            BẢNG PHAN PHỐI DẠY TỰ CHỌN

                                             HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016

                                            Thời gian thực hiện từ 11/01/2016

STT

LỚP

 

SỐ TIẾT/ MÔN DẠY TỰ CHỌN

TS TIẾT

 

VĂN

TOÁN

HÓA

SINH

SỬ

ĐỊA

ANH

TUẦN

1

12C1

 

2

1

1

 

 

 

 

4

2

12C2

 

2

1

1

 

 

 

 

4

3

12C3

 

2

1

1

 

 

 

 

4

4

12C4

1

2

 

 

 

 

 

1

4

5

12C5

 

2

1

1

 

 

 

 

4

6

12C6

1

2

1

 

 

 

 

 

4

7

12C7

 

1

 

1

 

 

 

 

2

8

12C8

 

1

 

1

 

 

 

 

2

9

12C9

 

1

 

1

 

 

 

 

2

10

12C10

 

2

1

1

 

 

 

 

4

11

11B1

 

2

1

1

 

 

 

 

4

12

11B2

 

2

1

1

 

 

 

 

4

13

11B3

 

2

1

1

 

 

 

 

4

14

11B4

 

2

1

1

 

 

 

 

4

15

11B5

 

2

1

1

 

 

 

 

4

16

11B6

 

 

1

 

 

 

 

 

1

17

11B7

 

 

1

 

 

 

 

 

1

18

11B8

 

 

1

 

 

 

 

 

1

19

11B9

1

2

1

 

 

 

 

 

4

20

11B10

1

2

1

 

 

 

 

 

4

21

10A1

 

2

1

 

 

 

 

 

3

22

10A2

 

2

1

 

 

 

 

 

3

23

10A3

 

2

1

 

 

 

 

 

3

24

10A4

 

2

1

 

 

 

 

 

3

25

10A5

 

2

1

 

 

 

 

 

3

26

10A6

 

2

1

 

 

 

 

 

3

27

10A7

 

2

1

 

 

 

 

 

3

28

10A8

 

2

1

 

 

 

 

 

3

29

10A9

 

2

1

 

 

 

 

 

3

30

10A10

 

2

1

 

 

 

 

 

3

                                                                     

                                                                       Uông Bí, ngày 02 tháng 01 năm 2016

                                                                                             P. Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                          Trần Thị Tân

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 2159   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :