Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện HK 1 năm học 2017-2018 của học sinh
Chia sẻ :
File đính kèm : T_ThongKeXLHL_HK_HKI.xls ( 100 KB )
Đọc ngay : T_ThongKeXLHL_HK_HKI.xls

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1386   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :