Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Kết quả bình xét hạnh kiểm học sinh tháng 10 năm 2018
Chia sẻ :

KẾT QUẢ BÌNH XÉT HẠNH KIỂM TẠI LỚP THÁNG 10

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

LỚP

 

SĨ SỐ

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

TỐT

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

 

1

10A1

45

39

06

Đỗ Tiến Bảo Trọng chưa nghiêm túc giờ kt, mất trật tự

Phạm Mạnh Hà chưa chú ý học

Nguyễn Thiện Khoa chưa thuộc bài 2 lần

Ngô Anh Tuấn không làm bài tập, không đeo thẻ

Đặng Thu Uyên không thuộc bài

Hoàng Long Vũ MTT, sử dụng điện thoại trong giờ

 

 

2

10A2

45

35

10

Lê Đức Anh không đeo thẻ 1 lần

Lê Phương Anh không đeo thẻ 1 lần

Phạm Phương Mai chưa tích cực học tập

Nguyễn Trung Anh chưa tích cực học tập

Hà Tiến Đạt chưa tích cực học tập

Nguyễn Đức Mạnh chưa tích cực học tập, MTT

Nguyễn Đăng Quang chưa tích cực học tập

Nguyễn Quang Vinh còn MTT

Nguyễn Yến Nhi hắt nước xuống tầng dưới

Phạm Minh Đức chưa tích cực học tập

 

 

3

10A3

45

36

09

Nguyễn Hoàng Diệp Anh nói chuyện riêng 1 lần

Đoàn Tiến Đạt nói chuyện riêng 1 lần, không soạn bài môn văn

Nguyễn Thị Xuân Hòa nói chuyện riêng 1 lần

Trần Thị Huyền nói chuyện riêng 1 lần

Dương Thị Mai Linh không soạn bài môn văn

Nguyễn Trí Thanh nói chuyện riêng, không chuẩn bị bài môn vật lý

Vũ Bình Nguyên không đeo thẻ 2 lần

Nguyễn Thanh Tùng MTT, không chú ý trong giờ học

Cao Tiến Đạt không đi lao động theo phân công

 

 

4

10A4

46

43

03

 

 

5

10A5

45

44

01

Võ Hoàng Tấn chưa chú ý, sử dụng tài liệu

 

 

6

10A6

43

39

04

Khánh Vân chưa thuộc bài, không mang vở toán

Minh chưa học bài môn Lý

Bùi Linh chưa học bài môn Lý

Tuấn Anh chưa học bài môn Lý

 

 

7

10A7

44

29

14

Nguyễn Việt Anh đi học muộn 1 buổi

Phạm Thu Hà chưa học bài cũ QP

Nguyễn Trung Hiếu chưa học bài cũ QP

Vũ Hải Linh quên đeo thẻ

Hoàng Tố Linh đi học muộn

Nguyễn Nhật Minh chưa học bài cũ QP

Nguyễn Hải Phong chưa học bài cũ môn Hóa

Vũ Thị Ngọc Quỳnh chưa học bài cũ Hóa, TD

Bùi Thị Như Quỳnh chưa học bài cũ, đi học muộn

Nguyễn Thị Phương Thảo chưa học bài cũ

Vũ Thị Thanh Thu chưa học bài cũ QP, Hóa

Trần Công Toàn chưa học bài cũ QP

Nguyễn Thi Trúc đi học muộn 1 lần

Nguyễn Hoàng Yến chưa học bài cũ môn Hóa

 

 

8

10A8

39

33

05

Nguyễn Chí Công

Vũ Ngọc Ánh

Nguyễn Hải hà

Đỗ Thanh Hương

Nguyễn Đặng Thanh Tuyền

 

 

9

10A9

45

38

07

Nguyễn Mạnh Dũng quên thẻ 1 hôm

Vũ Đức Duy không học bài cũ 1 tiết

Nguyễn Thái Hà không học bài cũ 1 tiết

Nguyễn Huy Hoàng B quên thẻ 1 hôm

Trịnh Quốc Huy không học bài cũ 1 tiết

Hoàng Phương Lan không học bài cũ 1 tiết

Lê Thị Phương Nga đi mọc muộn 1 hôm

 

 

10

10A10

44

33

11

Đỗ Quỳnh Anh đi học muộn

Lê Tấn Cường chưa học bài cũ

Bùi Sơn Dương ngủ trong giờ, MTT

Nguyễn Khắc Thành Đạt chưa học bài, chưa nghiêm túc giờ KT, còn phải nhắc nhở ATGT

Trương Huy Hoàng chưa làm bài tập, 2 môn không có sách GK

Bùi Gia Hưng chưa hoàn thành bài tập, không viết bkđ

Bùi Nhật Hương chưa học bài cũ

Nguyễn Minh Thành chưa học bài cũ

Lê Ng Phương Thảo làm việc riêng trong giờ

Đặng Hữu Trung MTT

Vũ Hạ Vi MTT

 

 

11

11A1

38

35

03

Ngô Thị Hoàng Yến

Đinh Quang Tú

Vũ Thị Thùy Linh

 

 

12

11A2

37

3

0

 

 

13

11A3

37

36

01

 

 

 

14

11A4

39

33

06

Ngô Thị Hằng My bị ghi sổ đầu bài

Vũ Trung Hiếu bị ghi sổ đầu bài

Nguyễn Văn Thành bị ghi sổ đầu bài

Nguyễn Thúy Quỳnh bị ghi sổ đầu bài

Lê Tiến Đạt bị ghi sổ đầu bài

Trần Hải Nam bị ghi sổ đầu bài

 

 

15

11A5

41

37

04

Hoàng Minh Đức măc khuyết điểm giờ văn

Nguyễn Minh Đức mắc khuyết điểm giờ Anh

Nguyễn Sỹ Long mắc khuyết điểm giờ Anh

Nguyễn Trường Sơn mắc khuyết điểm giờ Sinh

 

 

 

16

11A6

40

38

02

Tạ Hồng Hải

Vũ Trọng Nghĩa

 

 

 

17

11A7

39

34

04

Nguyễn Mỹ Lệ sử dụng điện thoại trong giờ

Trần Thị Huyền Trang ý thức học chưa tốt

Phạm Minh Quân ý thức học chưa tốt

Vũ Thị Ánh Hồng nhiều môn chưa nghiêm túc

01

Vũ Khắc Lợi nhiều môn học chưa nghiêm túc

 

18

11A8

29

27

02

Hoàng Ngọc Anh còn phải nhắc nhở trong thực hiện nội quy

Tô Thị Huyền Trang còn phải nhắc nhở trong thực hiện nội quy

 

 

19

11A9

39

36

03

Nguyễn Trường Giang đi học muộn

Trần Nguyễn Minh Hạnh đi học muộn

Đoàn Hương Thảo không ghi chép bài đầy đủ môn văn, làm việc riêng giờ tin

 

 

 

20

11A10

40

38

02

Sơn

Huy Tâm

 

 

21

12A1

35

33

02

Nguyễn Trần Duy Anh ý thức chưa tốt

Trần Thu Huyền ý thức chưa tốt + đi học muộn chiêu

 

 

22

12A2

34

32

02

Trịnh Hoàng Anh

Nguyễn Thu Hoài

 

 

23

12A3

34

32

02

Nguyễn Thành Thái thực hiện nội quy trường lớp chưa tốt

Đỗ Quốc Kiên thực hiện nội quy trường lớp chưa tốt

 

 

24

12A4

34

30

04

Trần Mạnh Hiêu sử dụng ĐT

Hà Minh mất trật tự, không học bài

Vũ Hà Sơn chưa tập trung, ngủ trong lớp

Nguyễn Đức Vũ đi học muộn

 

 

25

12A5

31

21

08

Nguyễn Hải Nam không có ý thức trong giờ thể dục, trực nhật bẩn

Phạm Quốc Huy không làm bài tập

Hoàng Thị Quỳnh Trang không làm bài tập

Trần Thị Thanh Giang không có ý thức thể dục

Nguyễn Thị Ngân không chú ý giờ công nghệ

Lê Vũ Anh không chú ý giờ công nghệ

Vũ Diễm Quỳnh không chú ý giờ công nghệ

Nguyễn Tiến Sơn không chú ý giờ công nghệ

02

Đỗ Hoàng Đức ( sử dụng điện thoại giờ Hóa, vào lớp muộn, không làm bài tập môn Hóa, không ghi chép bài môn Hóa)

Hoàng Mạnh Hà ( không học bài cũ môn văn, không chú ý trong giờ công nghệ ngày 10 và 17/10)

 

26

12A6

30

30

0

 

 

27

12A7

31

28

03

Nguyễn Việt Long đi học muộn 1 lần

Nguyễn Thị Hải Linh đi học muộn 1 lần

Vũ Văn Hiệu sử dụng ĐT trong giờ kiểm tra lịch sử

 

 

28

12A8

35

27

08

Phạm Thế Anh

Phạm Minh Huy

Duyên Quỳnh Mai

Lưu Ngọc Nam

Nguyễn Minh Nga

Nguyễn Trang Nhung

Phùng Minh Tâm

Nguyễn Thị Thảo

 

 

29

12A9

33

28

05

Bùi Tuấn Minh vi phạm nội quy

Nguyễn Việt Hoàn vi phạm nội quy

Nguyễn Vũ Anh Tuấn vi phạm nội quy

Trần Vinh Quang vi phạm nội quy

Trần Thị Diễm Huyền vi phạm nội quy( không tắt cầu giao)

 

 

30

12A10

31

29

 

 

02

Vũ Thị Thanh Thảo và Hoàng Trung Đức ( vi phạm ATGT đi xe phân phối lớn)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1174   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :