Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 06/4/2020
Chia sẻ :
File đính kèm : B-(chuan).pdf ( 456.2 KB )
Đọc ngay : B-(chuan).pdf

 

Phân công dạy trực tuyến tuần 13-18/4/2020

 

 

(A1+A2),

(A3+A4)

(A5+A6)

(A7+A8),

(A9+A10)

Toán

Lê Vân

Lê Vân

Hồ Tân

Hồ Tân

Hồ Tân

Ng. Bình

M. Phượng

Ng. Bình

M. Phượng

Ng. Bình

Hóa

Ng. Thu

T. Huệ

Đ. Huyền

Ng. Xanh

T.Quế

Sinh

Ngô Bình

Trần Bình

Bùi Hiền

Bùi Hiền

Lê Huệ

Ngữ văn

P. Thịnh

P. Thịnh

P. Thịnh

P. Thịnh

P. Thịnh

Lịch sử

T. Sáu

T. Sáu

T. Sáu

T. Sáu

T. Sáu

Địa lý

Lê Mai

Lê Mai

Lê Mai

Lê Mai

Lê Mai

GDCD

P. Hằng

P. Hằng

P. Hằng

P. Hằng

P. Hằng

Ngoại ngữ

Vũ Trang

P. Thúy

P. Thúy

T. Hằng

Vũ Trang

Công nghệ

T. Loan

T. Loan

T. Loan

Thúy Mùi

Thúy Mùi

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 3802   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :