Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn tập Kiểm tra Giữa kì - HK1 năm học 2022-2023
Chia sẻ :

1/ Môn Toán

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

2/ Môn Ngữ Văn

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

3/ Môn Lịch sử

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

4/ Môn Vật lí

+ Đề cương Lớp 12 (tải về rồi giải nén để xem)

+ Đề cương Lớp 11 (tải về rồi giải nén để xem)

+ Đề cương Lớp 10 (tải về rồi giải nén để xem)

 

5/ Môn Tiếng Anh

+ Đề cương Lớp 12 (tải về rồi giải nén để xem)

+ Đề cương Lớp 11 (tải về rồi giải nén để xem)

+ Đề cương Lớp 10 (tải về rồi giải nén để xem)

 

6/ Môn GDCD

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương môn GDKT&PL Lớp 10 (xem ở đây)

 

7/ Môn Địa lí

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

8/ Môn Hóa học

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

9/ Môn Sinh học

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

10/ Môn Tin học

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 42247   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :