Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

  • Niên khoá Xem tất cả

  • Giới thiệu về Ngành Dược sỹ

    Thứ ba, 05/05/2015

    Ngành đào tạo: DƯỢC SỸ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì bổ sung phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo); 1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương trình giáo dục trung cấp ngành Dược sỹ thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe. Sau khi học ...

    Xem tiếp