Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Ban giám hiệu Nhà trường
Chia sẻ :
Ban giám hiệu Nhà trường

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí. tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333854443; Fax: 

E-mail: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu Trưởng: Mạnh Hồng Hải

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0333851432

Điện thoại di động: 0913370579


Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Ly

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0966417333


Phó Hiệu Trưởng: Đinh Thị Thùy Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0363929200Phó Hiệu Trưởng: Lê Thị Thanh Thơ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0904083936

Các tin khác :