Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Hướng tới ngày hội và lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Uông Bí (1966 - 2016)
Chia sẻ :
Hướng tới ngày hội và lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Uông Bí (1966 - 2016)


HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI VÀ LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ (1966-2016)

Dự kiến ngày tổ chức:

Phần Hội: 26, 27/3/2016

Phần Lễ:   28/3/2016

Trân trọng 

Các tin khác :