Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu Thực hiện từ 01/8/2016
Chia sẻ :
File đính kèm : -01-8-2016.xls ( 91.5 KB )
Đọc ngay : -01-8-2016.xls

Tải File đính kèm ở trên.

Ghi chú: Có 03 Sheet: GV, HS, Toàn trường

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 509   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :