Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thủ tục hành chính
Chia sẻ :

Quyết định số 28

 

Danh mục

 

Mẫu 1a Đơn xin chuyển trường ra ngoài tỉnh

 

Mẫu 1b Đơn xin chuyển trường trong tỉnh

 

Mẫu 2a Xác nhận kết quả học tập

 

Mẫu 2b Xác nhận học sinh đã tốt nghiệp

 

Mẫu 2c Xác nhận học sinh đang học tại trường

 

Mẫu 3 Đơn xin rút hồ sơ

 

Mẫu 4 Đơn xin mượn hồ sơ

 

Mẫu 5 Giấy xác nhận điểm học bạ

 

Mẫu 6 Đơn bảo lưu kết quả học tập

 

Mẫu 7 Đơn đề nghị miễn giảm học phí

 

Mẫu 8 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 266   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :