Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Hướng dẫn nhập Số Điện thoại của học sinh vào SMAX
Chia sẻ :
File đính kèm : Huóng-dãn-Giáo-vien-chủ-nhiẹm-nhạp-só-diẹn-thoại-của-học-sinh-vào-SMAS.doc ( 734.5 KB )
Đọc ngay : Huóng-dãn-Giáo-vien-chủ-nhiẹm-nhạp-só-diẹn-thoại-của-học-sinh-vào-SMAS.doc

Hướng dẫn Giáo viên chủ nhiệm nhập số điện thoại của học sinh vào SMAS:

 1. Vào Internet
 2. Gõ smas.edu.vn vào thanh địa chỉ và gõ enter

 1. Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và nháy chuột trái vào nút  để vào smas

 1. Tại đây Nháy chuột trái vào tên lớp chủ nhiệm của mình

Có được hình sau:

 


 1. Nháy chuột trái vào dòng Hồ sơ, được hình sau:

 1. Tại đây lần lượt nháy chuột trái vào tên học sinh cần nhập số điện thoại

 1. Chọn mục Sửa hồ sơ, sẽ có được hình này:

 1. Tại trang Thông tin cá nhân: Nhập số điện thoại vào ô SĐT di động

 1. Cuối cùng nháy chuột trái vào nút

 

 1. Khi có thông báo: Cập nhật thành công

 

 
 

 

 

 

 

 


 1. Thì nháy chuột vào nút  và tiếp tục với học sinh khác
 • Tổ Thư ký

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 5649   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin tức khác :