Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

  • Sáng kiến giảng dạy Xem tất cả

  • Chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với ĐH,CĐ

    Thứ tư, 22/04/2015

     Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Theo đó, chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với đại học, cao đẳng. Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ...

    Xem tiếp