Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Kế hoạch tổ chức thi thử kỳ thi THPT QG lần 2 năm 2016
Chia sẻ :
File đính kèm : Thi-thu-DH-2015-2016.doc ( 66 KB )
Đọc ngay : Thi-thu-DH-2015-2016.doc

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ


Số:  19/TB-THPTUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              Uông Bí, ngày 12 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia lần 2

Năm học 2015 – 2016

 

Trường THPT Uông Bí thông báo kế hoạch tổ chức thi thử kỳ thi THPT Quốc gia lần 2 như sau:

1.     Thời gian: Từ 24 – 26/4/2016    ;    Địa điểm: Trường THPT Uông Bí

2.     Lịch thi, thời gian làm bài thi :

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

Giờ thu bài

24/4/2016

(Chủ nhật)

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

07 giờ 15

07 giờ 20

10 giờ 20

CHIỀU

Toán

180 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

16 giờ 30

25/4/2016

(Thứ 2)

CHIỀU

Hóa học

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

15 giờ 00

Sinh học

90 phút

15 giờ 20

15 giờ 35

17 giờ 05

26/4/2016

(Thứ 3)

CHIỀU

Tiếng Anh

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

15 giờ 00

Vật lí

90 phút

15 giờ 20

15 giờ 35

17 giờ 05

 

 

3. Kết quả thi sẽ được công bố sau 05 ngày trên website nhà trường: ubhs.edu.vn

4. Lệ phí dự thi:

          + Đăng ký từ 04 môn trở lên: 30.000đ/môn

          + Đăng ký thi 03 môn: 100.000đ

          + Đăng ký thi dưới 03 môn: 40.000đ/môn.

5. Liên hệ đăng ký dự thi: thầy Thắng 01276045293 ; cô Ninh 0934499379

(Hạn đăng ký: 16/4/2016)

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                          

                                                                     (đã ký)

                                                                                TS. Nguyễn Ngọc Hải

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 803   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :