Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Phân công thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Chia sẻ :

                                                                          PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

                                       THU HỒ SƠ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT UÔNG BÍ

                                                                             NĂM HỌC 2018-2019

                                                           Địa điểm thu hồ sơ: Phòng chờ số 5 nhà F

Ngày

7h30-11h30

13h - 17h

12/5/2018

Thứ 7

 

Đàm Thị Thùy, Phạm Thị Út, Vương Thái Hà, Trần Thị Hằng, Trần Thanh Hải, Phạm Mỹ Hằng.

13/5/2018

Chủ nhật

Đàm Thị Thùy, Phạm Thị Ngọc Hải, Ngô Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Bình, Trần Thị Quế, Nguyễn Văn Cảnh, Vũ Thị Lan Phương, Lại Thị Việt Nga, Trương Minh Loan, Trần Thanh Hải.

Đàm Thị Thùy, Phạm Thị Ngọc Hải, Phạm Văn Tạo, Phạm Thị Út, Lại Thị Việt Nga, Trần Thanh Hải, Trương Minh Loan, Vũ Thị Lan Phương.

14/5/2018

 Thứ 2

Nguyễn Văn Cảnh, Trần Thị Hằng, Nguyễn Phương Thanh, Phạm Văn Tạo, Nguyễn Thị Vân Anh, Vũ Thị Lan Phương, Bùi Thị Thúy Lan, Nguyễn Mạnh Tráng, Bùi Thị Hòa, Ngô Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị Thùy Linh, Vương Thái Hà, Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Mạnh Tráng, Đàm Thị Thùy.

Phạm Văn Tạo, Phạm Thị Út, Ngô Thị Thanh Xuân, Phạm Mỹ Hằng, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Trần Thị Quế, Vũ Thị Lan Phương, Trần Thị Hằng, Trần Thanh Hải, Lại Thị Việt Nga, Trương Minh Loan, Phạm Thị Ngọc Hải, Nguyễn Mạnh Tráng, Đàm Thị Thùy

15/5/2018

Thứ 3

Trần Thị Quế, Ngô Thị Thanh Xuân, Vũ Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Phương Thanh, Vũ Mai Hoa, Phạm Thị Minh Thịnh, Đinh Thị Thu Huyền, Lại Thị Việt Nga, Trần Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hòa, Vũ Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Mạnh Tráng., Đàm Thị Thùy, Phạm Thị Ngọc Hải.

Phạm Văn Tạo, Phạm Thị Út, Ngô Thị Thanh Xuân, Phạm Mỹ Hằng, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Trần Thị Quế, Vũ Thị Lan Phương, Trần Thị Hằng, Lại Thị Việt Nga, Trương Minh Loan, Đàm Thị Thùy, Trương Minh Loan, Phạm Thị Ngọc Hải, Nguyễn Mạnh Tráng, Trần Thanh Hải.

16/5/2018

 (Thứ 4)

Phạm Văn Tạo, Nguyễn Thu Thủy, Lại Việt Nga, Trần Thị Thu Hương.

Nguyễn Văn Cảnh, Lại Việt Nga, Trương Minh Loan, Phạm Ngọc Hải.

17/5/2018

Thứ 5

Phạm Thị Minh Thịnh, Trần Thị Quế, Trương Minh Loan, Vũ Mai Hoa.

Vũ Thị Lan Phương, Lại Việt Nga, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Tráng.

18/5/2018

Thứ 6

Ngô Lê Ly, Lê Thu Hiền, Trần Thu Hương, Trương Minh Loan.

Nguyễn Văn Cảnh, Trần Thu Hương, Phạm Ngọc Hải, Trương Minh Loan, Đàm Thị Thùy.

19/5/2018

Thứ 7

Đàm Thị Thùy, Phạm Thị Ngọc Hải, Trần Thị Thu Hương, Vũ Thị Lan Phương.

Đàm Thị Thùy, Phạm Thị Ngọc Hải, Trần Thị Thu Hương, Vũ Thị Lan Phương.

 

                                                                                                                     BAN GIÁM HIỆU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 2735   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :