Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (Số 1)
Chia sẻ :

Nhấp chuột vào các nội dung bên dưới để tải về:

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lí lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lí lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lí lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Hóa học lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Hóa học lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Hóa học lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Toán đại số lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Toán hình học lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Toán đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Toán hình học lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Toán chương II lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Toán giải tích lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Toán hình học lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Ngữ văn lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Ngữ văn lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Ngữ văn lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Địa lí lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Địa lí lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Địa lí lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn GDCD lớp 10

Hướng dẫn ôn tập môn GDCD lớp 11

Hướng dẫn ôn tập môn GDCD lớp 12

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 14582   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :