Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đáp án các bài kiểm tra HK 2
Chia sẻ :

Đáp án các môn sẽ được cập nhật ngay sau khi học sinh hoàn thành bài kiểm tra HK2 theo Lịch (chọn vào tên môn học để xem Đáp án)

 

1. Môn Tin học 12

 

2. Môn Vật lí 12

 

3. Môn Hóa học 12

 

4. Môn Sinh học 12

 

5. Môn Lịch sử 12

 

6. Môn Địa lí 12

 

7. Môn GDCD 12

 

8. Môn Toán 12

 

9. Môn Tiếng Anh 12

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 10083   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :