Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đáp án Kiểm tra cuối HK1 năm học 2020-2021
Chia sẻ :

1. Môn GDQP-AN lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

2. Môn Tin học lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

3. Môn Công nghệ lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm; Đáp án phần Tự luận   

4. Môn Vật lí lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

5. Môn Hóa học lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

6. Môn Sinh học lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

7. Môn Vật lí lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm; Đáp án phần Tự luận

8. Môn Hóa học lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệmĐáp án phần Tự luận

9. Môn Sinh học lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệmĐáp án phần Tự luận

10. Môn Vật lí lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm

11. Môn Hóa học lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm;

12. Môn Sinh học lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm;

13. Môn Lịch sử lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

14. Môn Địa lí lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

15. Môn GDCD lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

16. Môn Lịch sử lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm

17. Môn Địa lí lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm

18. Môn GDCD lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm

19. Môn Lịch sử lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm

20. Môn Địa lí lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm

21. Môn GDCD lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm

22. Môn Toán lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

23. Môn Tiếng Anh 12: Đáp án Trắc nghiệm

24. Môn Công nghệ lớp 12: Đáp án Trắc nghiệm

25. Môn Toán lớp 11: Đáp án phần trắc nghiệm

26. Môn Tiếng Anh lớp 11: Đáp án phần Trắc nghiệm

27. Môn Toán lớp 10: Đáp án phần trắc nghiệm

28. Môn Tiếng Anh lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm

29. Môn Tin học lớp 10: Đáp án phần Trắc nghiệm

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 22472   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :