Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp lớp 12 và Hướng dẫn ôn tập Kiểm tra giữa HK2 NH 2020-2021
Chia sẻ :

A/ Hướng dẫn ôn kiểm tra giữa HK2

(Học sinh tải File về rồi giải nén để ôn tập)

    + Vật lí Lớp 10 (tải về tại đây)

    + Vật lí Lớp 11 (tải về tại đây)

    + Vật lí Lớp 12 (tải về tại đây)

    + Toán Lớp 12 (tải về tại đây)

       + Sinh Lớp 12 (tải về tại đây)

    + Sinh Lớp 11: Đề cương ôn tập (tải về); Đề minh họa (tải về)

    + Sinh Lớp 10: Đề cương ôn tập (tải về); Đề minh họa (tải về)

    + Ngữ văn Lớp 12 (tải về tại đây)

       + T.Anh Lớp 12: Đề cương ôn tập (tải về); Đề minh họa (tải về)

    + T.Anh Lớp 10: Đề cương ôn tập (tải về)Đề minh họa (tải về)

       + T.Anh Lớp 11 (tải về tại đây)

    + Địa lí Lớp 12 (tải về tại đây)

       + GDCD Lớp 12 (tải về tại đây)

       + GDCD Lớp 11 (tải về tại đây)

       + GDCD Lớp 10 (tải về tại đây)

    + Toán Lớp 10 (tải về tại đây)

       + Toán Lớp 11 (tải về tại đây)      Đề minh họa (tải về)

       + Công nghệ Lớp 12 (tải về tại đây)

       + Hóa Lớp 12: Ngân hàng câu hỏi (tải về)Đề minh họa (tải về)

    + Hóa Lớp 11: Ngân hàng câu hỏi (tải về)Đề minh họa (tải về)

    + Hóa Lớp 10: Ngân hàng câu hỏi (tải về);  Đề minh họa (tải về)

    + Tin học Lớp 10 (tải về tại đây)     

    + Tin học Lớp 11 (tải về tại đây)     

    + Công nghệ Lớp 11 (tải về tại đây)     

    + Lịch sử Lớp 10 (tải về tại đây)     

       + Lịch sử Lớp 11 (tải về tại đây) 

    + Lịch sử Lớp 12 (tải về tại đây) 

 

B/ Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT khối 12

(Học sinh tải File về rồi giải nén để ôn tập)

1. Hướng dẫn ôn tập tuần 1 (tải về tại đây) 

- Ôn tập Toán 12: Hệ tọa độ trong không gian

                              + Đề cương (xem ở đây)

                              + Hướng dẫn trả lời (xem ở đây)

 

2. Hướng dẫn ôn tập tuần 2 (tải về tại đây)

 

3. Hướng dẫn ôn tập tuần 3 (tải về tại đây)

 

4. Hướng dẫn ôn tập tuần 4

      + Nội dung ôn tập tuần 4 - T.Anh 12 (xem ở đây)

      + Đáp án ôn tập tuần 4 - T.Anh 12 (xem ở đây)

 

5. Hướng dẫn ôn tập tuần 5

      + Nội dung ôn tập tuần 5 - T.Anh 12 (xem ở đây)

      + Đáp án ôn tập tuần 5 - T.Anh 12 (xem ở đây)

 

6. Hướng dẫn ôn tập tuần 6

      + Nội dung ôn tập tuần 6 - T.Anh (xem ở đây)

      + Đáp án ôn tập tuần 6 - T.Anh  (xem ở đây)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 36213   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :