Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn tập cuối năm học 2020-2021 (K10+K11+K12)
Chia sẻ :

1. Toán 12

+ Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đáp án Trắc nghiệm (xem ở đây)

 

2. Ngữ văn 12 (xem ở đây)

 

3. Lịch sử 12 (xem ở đây)

 

4. GDCD 12 (xem ở đây)

 

5. Hóa học 12 (xem ở đây)

 

6. Vật lí 12

+ Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đáp án ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

 

7. Sinh học 12

+ Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

 

8. Công nghệ 12

+ Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

 

9. Tiếng Anh 12

+ Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

 

10. Vật lí 11

+ Kiến thức cơ bản (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

+ Đáp án ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

 

11. Vật lí 10

+ Kiến thức cơ bản (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

+ Đáp án ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

 

12. Ngữ văn 11 (xem ở đây)

 

13. Ngữ văn 10 (xem ở đây)

 

14. Giáo dục công dân 11 (xem ở đây)

 

15. Giáo dục công dân 10 (xem ở đây)

 

16. Địa lí 11 (xem ở đây)

 

17. Địa lí 10 (xem ở đây)

 

18. Hóa học 11 (xem ở đây)

 

19. Hóa học 10 (xem ở đây)

 

20. Công nghệ 11

+ Ma trận Đề kiểm tra (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây) 

 

20. Sinh học 11

+ Bản đặc tả (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

 

21. Sinh học 10

+ Bản đặc tả (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

 

22. Lịch sử 11

+ Bản đặc tả (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

 

23. Lịch sử 10

+ Bản đặc tả (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

 

24. Tiếng Anh 10

+ Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Đáp án Đề cương (xem ở đây)

+ Nghe minh họa (nghe ở đây)

 

+ Đề và Đáp án minh họa (xem ở đây)

 

25. Tin học 10

+ Ma trận Đề kiểm tra (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

 

26. Toán 10 (xem ở đây)

 

27. Toán 11 (xem ở đây)

 

28. Tiếng Anh 11

+ Đề cương

+ Đề minh họa

+ Đáp án Đề cương

+ Nghe 1

+ Nghe 2 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 38692   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :