Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Hướng dẫn Lập danh sách học sinh đăng ký tiêm vacxin phòng covid
Chia sẻ :

Theo đề nghị của Phòng y tế thành phố Uông Bí. Thầy, Cô GVCN K11 và K12 năm học 2021-2022 tải file danh sách bên dưới và điền đầy đủ các thông tin vào các cột 4,7,8,9,10,11,12,13. Sau đó gửi file đã có đầy đủ thông tin cho đ.c Hải_y tế trước 14h00 ngày 11/8/2021 để tổng hợp báo cáo.

Học sinh lớp 10 tự điền các thông tin online vào các cột 4,7,8,9,10,11,12,13 theo đường link bên dưới.

Trân trọng thông báo!

 

1. Link nhập thông tin đăng ký tiêm vacxin của học sinh lớp 10 năm học 2021-2022:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gRFf9-RlfBKG9dufAYLQD-T3STVOvSxDKpJPv_Rwxks/edit?usp=sharing

 

2. Bảng mã số thẻ BHYT của học sinh K11 và K12 (tải ở đây)

 

3. Mẫu File nhập thông tin học sinh K11 và K12 năm học 2021-2022

+ 11A1 (tải ở đây)

 

+ 11A2 (tải ở đây)

 

+ 11A3 (tải ở đây)

 

+ 11A4 (tải ở đây)

 

+ 11A5 (tải ở đây)

 

+ 11A6 (tải ở đây)

 

+ 11A7 (tải ở đây)

 

+ 11A8 (tải ở đây)

 

+ 11A9 (tải ở đây)

 

+ 11A10 (tải ở đây)

 

+ 12A1 (tải ở đây)

 

+ 12A2 (tải ở đây)

 

+ 12A3 (tải ở đây)

 

+ 12A4 (tải ở đây)

 

+ 12A5 (tải ở đây)

 

+ 12A6 (tải ở đây)

 

+ 12A7 (tải ở đây)

 

+ 12A8 (tải ở đây)

 

+ 12A9 (tải ở đây)

 

+ 12A10 (tải ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 5949   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :