Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn kiểm tra Giữa HK1 năm học 2021-2022
Chia sẻ :

Lưu ý: Học sinh tải tài liệu về rồi giải nén để ôn tập

 

1. Môn Vật lí

+ Vật lí 10 (tải về tại đây)

+ Vật lí 11 (tải về tại đây)

+ Vật lí 12 (tải về tại đây)

 

2. Môn Ngữ văn (cập nhật 12/10)

+ Ngữ Văn 10 (tải về tại đây)

+ Ngữ Văn 11 (tải về tại đây)

+ Ngữ Văn 12 (tải về tại đây)

 

3. Môn Lịch sử

+ Lịch Sử 10 (tải về tại đây)

+ Lịch Sử 11 (tải về tại đây)

+ Lịch Sử 12 (tải về tại đây)

 

4. Môn Địa lí

+ Địa lí 10 (tải về tại đây)

+ Địa lí 11 (tải về tại đây)

+ Địa lí 12 (tải về tại đây)

 

5. Môn Hóa học

+ Hóa học 10 (tải về tại đây)

+ Hóa học 11 (tải về tại đây)

+ Hóa học 12 (tải về tại đây)

 

6. Môn Sinh học

+ Sinh học 10 (tải về tại đây)

+ Sinh học 11 (tải về tại đây)

+ Sinh học 12 (tải về tại đây)

 

7. Môn Toán

+ Toán 10 (tải về tại đây)

+ Toán 11 (tải về tại đây)

+ Toán 12 (tải về tại đây)

 

8. Môn Công nghệ

+ Công nghệ 11 (tải về tại đây)

+ Công nghệ 12 (tải về tại đây)

 

9. Môn GDCD

+ GDCD 10 (tải về tại đây)

+ GDCD 11 (tải về tại đây)

+ GDCD 12 (tải về tại đây)

 

10. Môn Ngoại ngữ

+ Tiếng Anh 10 (tải về tại đây)       Link  tải file nghe minh họa 

+ Tiếng Anh 11 (tải về tại đây)      Link  tải file nghe minh họa 

+ Tiếng Anh 12 (tải về tại đây)     Link  tải file nghe minh họa 

 

11. Môn Tin học

+ Tin học 10 (tải về tại đây)

+ Tin học 11 (tải về tại đây)

+ Tin học 12 (tải về tại đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 20138   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :