Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Lịch kiểm tra giữa kì - HK1 năm học 2021-2022
Chia sẻ :

Thực hiện từ 15/11/2021 

 

* Các văn bản chỉ đạo

+ Công văn 3165/UBND-GD (xem ở đây)

 

+ Thông báo 251 về việc tổ chức cho học sinh đi học tại trường từ 15/11/2021 (xem ở đây) 

 

+ Thông báo 252 về việc đảm bảo an toàn PCDB khi học sinh đi học tại trường từ 15/11/2021 (xem ở đây) 

 

Phân công coi kiểm tra giữa kì 1 - HK1 năm học 2021-2022 (xem ở đây)

 

I. Danh sách học sinh kiểm tra 

(xem tại đây)

+ Khối 10: từ Phòng 01 đến Phòng 16

+ Khối 11: từ Phòng 17 đến Phòng 31

+ Khối 12: từ Phòng 32 đến Phòng 46

 

 

II. Hiệu lệnh trống

 

 

III. Lịch kiểm tra

 

1. Lớp 10 và Lớp 12 (kiểm tra buổi sáng)

 

 

 

2. Lớp 11 (kiểm tra buổi chiều)

 

 

 

Lịch kiểm tra môn Tin học lớp 11 theo lớp và TKB buổi sáng (đang cập nhật)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 36408   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :