Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì 1 năm học 2021-2022
Chia sẻ :

1. Môn Vật lí

+ Vật lí 10 (tải về máy tính rồi giải nén)      Đáp án ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

+ Vật lí 11 (tải về máy tính rồi giải nén)       Đáp án ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

+ Vật lí 12 (tải về máy tính rồi giải nén)      Đáp án ngân hàng câu hỏi (xem ở đây)

 

2. Môn Địa lí

+ Địa lí 10 (xem ở đây)

+ Địa lí 11 (xem ở đây)

+ Địa lí 12 (xem ở đây)

 

3. Môn Tiếng Anh

+ Tiếng Anh 10:  Đề cương ;    Đề minh họa ;    nghe minh họa

+ Tiếng Anh 11:  Đề cương ;    Đề minh họa ;    nghe minh họa

+ Tiếng Anh 12:  Đề cương ;    Đề minh họa ;    nghe minh họa

 

4. Môn Tin học

+ Tin học 12 (xem ở đây)

+ Tin học 11 (xem ở đây)

+ Tin học 10 (xem ở đây)

 

5. Môn Toán

+ Toán 10 (xem ở đây)

+ Toán 11 (xem ở đây)

+ Toán 12 (xem ở đây)

 

6. Môn GDCD

+ GDCD 10 (xem ở đây)

+ GDCD 11 (xem ở đây)

+ GDCD 12 (xem ở đây)

 

7. Môn Ngữ văn

+ Ngữ văn 10 (xem ở đây)

+ Ngữ văn 11 (xem ở đây)

+ Ngữ văn 12 (xem ở đây)

 

 

8. Môn Lịch sử

+ Lịch sử 10 (xem ở đây)

+ Lịch sử 11 (xem ở đây)

+ Lịch sử 12 (xem ở đây)

 

9. Môn Công nghệ

+ Công nghệ 11 (xem ở đây)

+ Công nghệ 12 (xem ở đây)

 

10. Môn Sinh học

+ Sinh học 10 (xem ở đây)        Đề minh họa (xem ở đây)

+ Sinh học 11 (xem ở đây)         Đề minh họa (xem ở đây)

+ Sinh học 12 (xem ở đây)         Đề minh họa (xem ở đây)

 

11. Môn Hóa học

+ Hóa học 10 (xem ở đây)        Bảng đặc tả (xem ở đây)

+ Hóa học 11 (xem ở đây)         Bảng đặc tả (xem ở đây)

+ Hóa học 12 (xem ở đây)         Bảng đặc tả (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 47035   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :