Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp lớp 12 NH 2021-2022 (nội dung được cập nhật theo từng tháng)
Chia sẻ :

(xem thử) Bộ đề đánh giá năng lực năm 2022 theo đường link sau:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-mT-ChMrh8CdOtiemHmntwTcuUkzWoma?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

1. Nội dung thực hiện trong tháng 01 năm 2022

+ Môn Toán 12 (xem ở đây)

+ Môn Vật lý 12 (xem ở đây)

+ Môn Ngữ văn 12 (xem ở đây)

+ Môn GDCD 12 (xem ở đây)

+ Môn LỊCH SỬ 12 (xem ở đây) ; Đáp án (xem ở đây)

+ Môn ĐỊA LÝ 12 (xem ở đây)

+ Môn Hóa học 12 (xem ở đây)

+ Môn Sinh học 12 (xem ở đây)

 

2. Nội dung thực hiện trong tháng 02 năm 2022

*/ Môn Vật lí 12 

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

+ Đáp án (xem ở đây, lưu ý: nên làm xong rồi mới xem để kiểm tra lại)

*/ Môn Ngữ văn 12 + Nội dung ôn tập (xem ở đây)

*/ Môn Lịch sử 12 + Nội dung ôn tập (xem ở đây)

*/ Môn Tiếng Anh 12

+ Các loại mệnh đề (xem ở đây)

PHRASAL VERBS (xem ở đây)

*/ Môn Toán 12 + Nội dung ôn tập (xem ở đây)

*/ Môn Hóa học 12 + Nội dung ôn tập (xem ở đây)

*/ Môn GDCD 12 + Nội dung ôn tập (xem ở đây)

*/ Môn Địa lí 12

+ Tuần 3 (xem ở đây)

+ Tuần 4 (xem ở đây)

*/ Môn Sinh học 12

+ Ôn đáp ứng (xem ở đây)

+ Ôn Tốt nghiệp (xem ở đây)

 

3. Nội dung thực hiện trong tháng 03 năm 2022

*/ Môn Vật lí 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

+ Đáp án (xem ở đây, lưu ý: nên làm xong rồi mới xem để kiểm tra lại)

 

*/ Môn Ngữ văn 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

 

*/ Môn Lịch sử 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

 

*/ Môn Tiếng Anh 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

 

*/ Môn Toán 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

 

*/ Môn Hóa học 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

 

*/ Môn GDCD 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

 

*/ Môn Địa lí 12

+ Tuần 5 (xem ở đây)

+ Tuần 6 (xem ở đây)

+ Tuần 7 (xem ở đây)

 

*/ Môn Sinh học 12

+ Nội dung ôn tập (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 4793   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :