Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì 2 năm học 2021-2022
Chia sẻ :

1. Môn Ngữ văn

+ Lớp 10 (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 12 (xem ở đây)

 

2. Môn Lịch sử

+ Lớp 10 (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 12 (xem ở đây)

 

3. Môn GDCD

+ Lớp 12 (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 10 (xem ở đây)

 

4. Môn Tiếng Anh

+ Lớp 12 (tải về rồi giải nén để xem)

+ Lớp 11 (tải về rồi giải nén để xem)

+ Lớp 10 (tải về rồi giải nén để xem)

 

5. Môn Địa lí

+ Lớp 10 (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 12 (xem ở đây)

 

6. Môn Hóa học

+ Lớp 10 (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 12 (xem ở đây)

 

7. Môn Vật lí

+ Lớp 12:  1. Kiến thức cơ bản2. Đề minh họa; 3. Ngân hàng câu hỏi

+ Lớp 11 (tải về và giải nén để xem)

+ Lớp 10 (tải về và giải nén để xem)

 

8. Môn Công nghệ 12

+ Đề cương (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Công nghệ Lớp 11 (tải về ở đây)

 

9. Môn Toán

+ Lớp 12: 1/ Đề cương (xem ở đây);      2/ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 10 (xem ở đây)

 

10. Môn Sinh học

+ Lớp 12: Đề cương ôn tập (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 10 (xem ở đây)

 

11. Môn Tin học

+ Lớp 12:  1/ Phần trắc nghiệm (xem ở đây)2/ Phần tự luận (xem ở đây)

+ Lớp 11 (xem ở đây)

+ Lớp 10 (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 44026   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :