Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn tập Kiểm tra Cuối kì - HK1 năm học 2022-2023
Chia sẻ :

1/ Môn Ngữ Văn

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

2/ Môn Lịch sử

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

3/ Môn Vật lí

3.1. Vật lí 12:

+ Tóm tắt lí thuyết (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

+ Đáp án Đề cương (xem ở đây) 

 

3.2. Vật lí 10:

+ Tóm tắt lí thuyết (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đề cương (xem ở đây)

+ Đáp án Đề cương (xem ở đây) 

 

3.3. Vật lí 11:

+ Tóm tắt lí thuyết (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

Đề cương (xem ở đây)

Đáp án Đề cương (xem ở đây) 

 

4/ Môn Hóa học

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

5/ Môn GDCD

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

6/ Môn Địa lí

Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

7/ Môn Sinh học

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây)

Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

8/ Môn Tiếng Anh

8.1. Tiếng Anh 10:

Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đáp án Đề minh họa (xem ở đây)

Đề cương (xem ở đây)

Đáp án Đề cương (xem ở đây) 

Nghe minh họa

 

8.2. Tiếng Anh 11:

Đề minh họa (xem ở đây)

Đáp án Đề minh họa (xem ở đây)

Đề cương (xem ở đây)

Đáp án Đề cương (xem ở đây) 

Nghe minh họa

 

8.3. Tiếng Anh 12:

Đề minh họa (xem ở đây)

Đáp án Đề minh họa (xem ở đây)

Đề cương (xem ở đây)

Đáp án Đề cương (xem ở đây) 

Nghe minh họa

 

9/ Môn Toán

+ Đề cương Lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương Lớp 11 (xem ở đây); Đề cương 11 (bổ sung)

Đề cương Lớp 10 (xem ở đây)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 43851   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :