Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đề cương ôn tập Kiểm tra Giữa kì 2 năm học 2022-2023
Chia sẻ :

1/ Môn Vật lí

1.1. Vật lí lớp 12

+ Kiến thức cơ bản (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đề cương KTGK2 (xem ở đây)

+ Đáp án Đề cương (xem ở đây)

1.2. Vật lí lớp 11

+ Kiến thức cơ bản (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đề cương KTGK2 (xem ở đây)

+ Đáp án Đề cương (xem ở đây)

1.3. Vật lí lớp 10

+ Kiến thức cơ bản (xem ở đây)

+ Đề minh họa (xem ở đây)

+ Đề cương KTGK2 (xem ở đây)

+ Đáp án Đề cương (xem ở đây)

 

2/ Môn Ngữ văn

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

 

3/ Môn Tiếng Anh

3.1. Tiếng Anh lớp 12

Đề minh họa (xem ở đây)

Đề cương KTGK2 (xem ở đây)

Đáp án Đề cương (xem ở đây)

 

4/ Môn Lịch sử

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

 

5/ Môn GDCD và GDKT&PL 10

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

 

6/ Môn Sinh học

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

 

7/ Môn Địa lí

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

 

8/ Môn Toán

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

 

9/ Môn Hóa

+ Đề cương lớp 12 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 11 (xem ở đây)

+ Đề cương lớp 10 (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 50293   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :