Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Giới thiệu về nghề Thư ký văn phòng
Chia sẻ :

Tên nghề: THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Thư ký văn phòng

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các thành phần thể thức của văn bản;

+ Nêu được quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi;

+  Nêu được vị trí, nhiệm vụ của người thư ký;

+ Trình bày được qui trình chuẩn bị và cung cấp thông tin;

+ Nêu được các công việc theo dõi và quản lý chương trình, kế hoạch và lịch làm việc;

+ Mô tả được nhiệm vụ đón, tiếp khách;

+ Trình bày được nội dung các công việc chuẩn bị cuộc họp, hội nghị;

+ Trình bày được nội dung các công việc chuẩn bị chuyến đi công tác;

+ Giao tiếp được với các đối tượng và tạo lập được thiện cảm trong giao tiếp;

+ Nêu được nội dung thiết lập mối quan hệ thư ký với lãnh đạo và đồng nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Thu thập và cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo;

+ Soạn thảo được một số văn bản hành chính có nội dung đơn giản;

+ Quản lý được văn bản và hồ sơ của lãnh đạo

+ Lập và quản lý được lịch làm việc của lãnh đạo;

+ Làm được một số công việc trong đón, tiếp và đãi khách;

+ Chuẩn bị được một số công việc phục vụ cuộc họp và hội nghị đơn giản;

+ Làm được một số công việc phục vụ chuyến đi công tác của lãnh đạo;

+ Tổ chức được phòng làm việc của lãnh đạo khoa học và hiệu quả;

+ Sử dụng được các máy móc, thiết bị văn phòng;

2. Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp sơ cấp nghề thư ký người học làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường học, bệnh viện, đơn vị trong lực lượng vũ trang.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1 .  Thời gian của khoá học và thời gian đào tạo tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập: 11 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 40 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 16 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực  học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 127 giờ; Thời gian  học thực hành: 273 giờ

  • TCN Asean

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1578   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :