Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Cơ cấu tổ chức - Tổ bộ môn Nhà trường
Chia sẻ :

Các tổ chuyên môn

 

1. Tổ Toán

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

PHẠM VĂN TẠO

Tổ trưởng CM

BT Chi bộ Toán

2

PHẠM THỊ ÚT

Tổ phó CM

 

3

PHẠM XUÂN THU

Giáo viên

Phó BT Đảng ủy

4

LÊ THU HẰNG

Giáo viên

 

5

BÙI THỊ THUÝ LAN

Giáo viên

 

6

ĐÀO KIM OANH

Giáo viên

 

7

LÊ THU HIỀN

Giáo viên

 

8

HỒ VIẾT TÂN

Giáo viên

 

9

LÊ THỊ BÍCH VÂN

Giáo viên

 

10

NGUYỄN PHƯƠNG THANH

Giáo viên

 

11

NGUYỄN THỊ MINH

Giáo viên

 

12

PHẠM THỊ THUẦN

Giáo viên

 

 

 

2. Tổ Vật Lý - Công Nghệ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

NGUYỄN NGỌC HẢI

Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy

2

NGUYỄN VĂN BÌNH

Tổ trưởng CM

Từ 1/10/2015

3

NGUYỄN THỊ HOAN

Tổ phó CM

Phụ trách môn CN

4

MAN THỊ MỸ PHƯỢNG

TPCM

 

5

TRỊNH THÚY HIỀN

Giáo viên

 

6

TÔ THỊ MUA

Giáo viên

 

7

NGUYỄN THỊ RONG

Giáo viên

 

8

TRẦN THỊ SƠN

Giáo viên

 

9

ĐINH THỊ HẢI MINH

Giáo viên

 

10

TRƯƠNG MINH LOAN

Giáo viên

Giáo vụ

11

VŨ THỊ LAN PHƯƠNG

Giáo viên

BT Đoàn, UVBCH

12

VŨ THỊ MINH NGỌC

Giáo viên

 

13

NGUYỄN CÔNG HÒA

GV+ NV TB

 

 

 

3. Tổ Ngữ Văn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

LÊ THỊ THANH THƠ

P.Hiệu trưởng

 

2

NGUYỄN THỊ LY

Tổ trưởng CM

BT chi bộ Ngữ Văn

3

NGÔ THỊ THANH XUÂN

Tổ phó CM

UV BCH ĐB

4

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Giáo viên

 

5

VŨ THỊ MAI HOA

Giáo viên

 

6

NGÔ THỊ LÊ LY

Giáo viên

 

7

VŨ HẢI NINH

Giáo viên

Thư ký HĐ 3

8

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Giáo viên

 

9

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Giáo viên

 

10

BÙI THANH HẢI

Giáo viên

 

11

PHẠM THỊ MINH THỊNH

Giáo viên

 

 

 

4. Tổ Xã Hội

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TRẦN THỊ TÂN

P.Hiệu trưởng

 

2

PHẠM MỸ HẰNG

Tổ trưởng CM

 

3

NGUYỄN THỊ XÊ

Tổ phó CM

Phụ trách môn Địa lí

4

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

Tổ phó CM

Phụ trách môn Sử

5

NGUYỄN VŨ LIÊN

Giáo viên

 

6

PHẠM THỊ NHUNG

Giáo viên

 

7

LÊ THỊ MAI

Giáo viên

 

8

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

Giáo viên

 

9

TRẦN THỊ SÁU

Giáo viên

 

 

 

5. Tổ Ngoại Ngữ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

HOÀNG THỊ THU HẰNG

Tổ trưởng CM

 

2

TRẦN THỊ HẰNG

Tổ phó CM

 

3

LÊ THỊ PHƯƠNG LAN

Giáo viên

 

4

NGUYỄN THIỀU NGA

Giáo viên

 

5

PHẠM THỊ MINH THÚY

Giáo viên

 

6

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Giáo viên

 

7

VŨ THỊ HUYÊN TRANG

Giáo viên

 

 

 

6. Tổ Sinh Học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

BÙI THỊ HIỀN

Tổ trưởng CM

 

2

LÊ THỊ HỒNG HUỆ

Tổ phó CM

 

3

PHẠM THỊ VÂN

Giáo viên

 

4

NGUYỄN THỊ MẬN

Giáo viên

 

5

TRẦN THỊ BÌNH

Giáo viên

 

6

NGÔ THỊ BÌNH

Giáo viên

TK ĐU, Giáo vụ

 

 

7. Tổ Hóa Học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG

P.Hiệu Trưởng

BT chi bộ Tự nhiên

2

TRẦN THỊ QUẾ

Tổ trưởng CM

 

3

ĐINH THỊ THU HUYỀN

Tổ phó CM

 

4

NGUYỄN KHẮC HƯNG

Giáo viên

 

5

LẠI THỊ VIỆT NGA

Giáo viên

 

6

NGUYỄN XUÂN XANH

Giáo viên

 

7

TRẦN THỊ MINH HUỆ

Giáo viên

 

8

VŨ THỊ MAI HƯƠNG

Giáo viên

 

 

 

8. Tổ GDTC - QPAN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

NGUYỄN VĂN CẢNH

Tổ trưởng CM

 

2

HÀ QUANG KHẢI

Tổ phó CM

Phụ trách QPAN

3

VŨ XUÂN HUYNH

Giáo viên

 

4

VƯƠNG THÁI HÀ

Giáo viên

 

5

ĐỖ THỊ DIỆP

Giáo viên

 

6

VŨ THỊ NGẦN

Giáo viên

 

 

 

9. Tổ Tin

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

NGUYỄN VĂN DỰ

Tổ trưởng CM

Thư ký HĐ 1

2

BÙI BÁ THỌ

Giáo viên

 

3

NGUYỄN MẠNH TRÁNG

Giáo viên

Giáo vụ

4

LÊ THU HƯƠNG

Giáo viên

 

5

VŨ ĐẶNG THẮNG

Giáo viên

Thư ký HĐ 2

6

TRẦN THANH HẢI

Giáo viên

 

 

 

10. Tổ Văn Phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

VŨ VIỆT NGA

Tổ trưởng

 

2

PHẠM NGỌC HẢI

Nhân viên

 

3

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Nhân viên

 

4

NGUYỄN THỊ THÙY

Nhân viên

 

 

  • Trần Thanh Hải

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 9444   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :