Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Tài liệu về Chính quyền điện tử, trung tâm hành chính công
Chia sẻ :

Địa chỉ website về thủ tục hành chính công tỉnh Quảng Ninh:

quangninh.gov.vn

hanhchinhcongquangninh.gov.vn

dichvucong.quangninh.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

Những điều cần biết về

 

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 

 

 

 

 

 

Quảng Ninh, năm 2015

I. CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

1. Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

2. Lợi ích của chính quyền điện tử

- Làm tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan chính quyền, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền;

          - Người dân, doanh nghiệp được các cơ quan chính quyền cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn bằng việc cung cấp thông tin, dịch vụ trực tuyến. Người dân và doanh nghiệp ngày càng ít phải đến trực tiếp các cơ quan chính quyền;

          - Người dân trở thành trung tâm trong quá trình các cơ quan chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ. Nhờ các công cụ của công nghệ thông tin và truyền thông, cơ quan chính quyền nhanh chóng tiếp nhận được ý kiến của người dân và giúp người dân tham gia dễ dàng hơn trong quá trình ra quyết định của chính quyền.

II. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Khái niệm

Trung tâm hành chính công là nơi tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Quy mô

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và 14 Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố.

3. Thủ tục hành chính được giải quyết tại các Trung tâm hành chính công

Hiện nay, có 1037 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của 22 sở, ban, ngành được giải quyết tại Trung tâm hành chính công Tỉnh; trên 200 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố được giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố (bao gồm cả các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh).

4. Quy trình tiếp nhận, xử lý và tra cứu hồ sơ tại 15 Trung tâm hành chính công

 

Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các Trung tâm hành chính công

 

- Bước 1: Người dân/doanh nghiệp đến làm việc tại trung tâm hành chính công đến bàn hướng dẫn để được hướng dẫn các bước cần thực hiện.

Hình 1 – Bàn hướng dẫn

- Bước 2: Đến Kiosk lấy số thứ tự để lấy số sau đó ra khu vực chờ, đợi đến số thứ tự của mình.

Hình 2 – Kiosk lấy số thứ tự

 

- Bước 3: Khi đến số thứ tự được thông báo trên loa, người dân/ doanh nghiệp đến bàn làm việc theo hướng dẫn để nộp/nhận hồ sơ.

 

Hình 3 – Bàn tiếp nhận hồ sơ của người dân/doanh nghiệp

- Bước 4: Sau khi cán bộ kiểm tra hồ sơ, việc tiếp nhận hồ sơ có 02 trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ không hợp lệ " Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn cho người dân/doanh nghiệp để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ hợp lệ " Tiếp nhận xử lý theo quy định. Người dân/ doanh nghiệp sẽ được nhận một phiếu biên nhận trong đó có đầy đủ thông tin và thời gian hẹn trả kết quả. Người dân/ doanh nghiệp có thể sử dụng phiếu này để tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ của mình tại Cổng công dân dichvucong.quangninh.gov.vn

Hình 4 – Mẫu phiếu biên nhận

Hình 5 – Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ tại

Cổng công dân dichvucong.quangninh.gov.vn

bằng cách nhập số biên nhận và mã bảo mật

 

III. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Khái niệm: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Dịch vụ công trực tuyến có các mức độ sau:

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh đã triển khai

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: gồm 1328 thủ tục đã được cung cấp đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (quangninh.gov.vn và halong.gov.vn) tại mục “Thủ tục hành chính công”

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Cung cấp tại Cổng thông tin điện tử tỉnh (quangninh.gov.vn và halong.gov.vn) tại mục “Dịch vụ công trực tuyến” hoặc Cổng công dân dichvucong.quangninh.gov.vn.

3.1. Cách thức tra cứu, sử dụng dịch vụ công mức 1, 2 trên Cổng thông tin điện tử

- Bước 1: Truy cập địa chỉ cổng thông tin điện tử Tỉnh trên mạng Internet (quangninh.gov.vn hoặc halong.gov.vn), chọn mục “Thủ tục hành chính công”

 

- Bước 3: Căn cứ theo nhu cầu người dân/doanh nghiệp có thể tìm kiếm, tra cứu các thủ tục cần thiết. Hiện tại, các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử tỉnh được phân làm 03 bộ: Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, bộ thủ tục hành chính cấp huyện, bộ thủ tục hành chính cấp xã

VD: Người dân cần tìm hướng dẫn các thủ tục đăng ký kết hôn thuộc bộ thủ tục hành chính cấp xã, thực hiện như sau:

+ Tại mục “BỘ TTHC CẤP XÔ (1) chọn mục “Tư pháp” (2) sau đó chọn mục “Thủ tục đăng ký kết hôn” (3).

 

(1)

(2)

(3)

 

+ Tại mục “THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN” nhấn chọn “dang ky ket hon.doc” để tải tài liệu hướng dẫn về.

 

Nhấn chọn để tải tài liệu về

 

 

+ Sau khi tải tài liệu về, người dân làm theo các bước hướng dẫn và mẫu hướng dẫn trong file hướng dẫn tải về.

3.2. Cách thức tra cứu, sử dụng dịch vụ công mức 3, 4

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh (quangninh.gov.vn hoặc halong.gov.vn) và chọn mục “Dịch vụ công trực tuyến”

Bước 2: Chọn lĩnh vực muốn đăng ký trực tuyến. Chẳng hạn: Chọn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp thì chọn mục “Đăng ký kinh doanh qua mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư”

Kết quả sẽ chuyển đến Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn)

Bước 3: Chọn mục “HỖ TRỢ”, chọn tiếp mục “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công qua mạng điện tử”

 

Bước 4: Chọn mục “Hướng dẫn quy trình đăng ký thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc qua mạng điện tử”

 

Bước 5: Sau đó đọc và làm theo hướng dẫn

IV. CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỂ TIẾP NHẬN GÓP Ý, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI DÂN

Tỉnh Quảng Ninh công khai thông tin liên lạc (Địa chỉ, số điện thoại, e-mail, fax) của tất cả các tổ chức/cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử (quangninh.gov.vn và halong.gov.vn) để doanh nghiệp/người dân liên hệ, góp ý và kiến nghị.

V. ĐỊA CHỈ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Trung tâm hành chính công Tỉnh

Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, Tp. Hạ Long

Website: hanhchinhcongquangninh.gov.vn

Điện thoại: 033.3634669

Hotline: 1900558826            

Fax: 033.3634667

E-mail: tthcct@quangninh.gov.vn

2. Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Đường 25/4, P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long

Điện thoại: 033.819960, 033.819961, 033.819962, 033.819963,    033.3822605

Fax: 033.3822605

E-mail: tthcc.hl@quangninh.gov.vn

3. Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ: Số 376 đường Trần Phú, P. Cẩm Trung, Tp. Cẩm Phả

Website: tthcc.campha.gov.vn

Điện thoại: 033.3716816, 033.3710111, 033.3860516, 033.3936567

Hotline: 033.3502900

Fax: 033.3716816

E-mail: tthcc.cp@quangninh.gov.vn

4. Trung tâm hành chính công thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Khu 8, P. Hải Hòa, Tp. Móng Cái

Điện thoại: 033.3885468

Fax: 033.3779357

E-mail: tthcc.mc@quangninh.gov.vn

5. Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Số 3 phố Trần Hưng Đạo, P. Thanh Sơn, Tp. Uông Bí

Điện thoại: 033.3567207

Fax: 033.3668188

E-mail: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

6. Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Số 155A đường Nguyễn Bình, Khu 2, P. Đông Triều, Tx. Đông Triều

Điện thoại: 033.3670600, 033.3670675

Fax: 033.3670675

E-mail: tthcc.dt@quangninh.gov.vn

7. Trung tâm hành chính công thị xã Quảng Yên

Địa chỉ: Số 179 đường Ngô Quyền, P. Quảng Yên, Tx. Quảng Yên

Điện thoại: 033.2460033, 033.2460055

Fax: 033.2460033

E-mail: tthcc.qy@quangninh.gov.vn

8. Trung tâm hành chính công huyện Ba Chẽ

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại: 033.3888669

E-mail: tthcc.bc@quangninh.gov.vn

9. Trung tâm hành chính công huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Tầng 1 trụ sở HĐND-UBND huyện Bình Liêu, khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu

Điện thoại: 033.3878887

E-mail: tthcc.bl@quangninh.gov.vn

10. Trung tâm hành chính công huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô

Điện thoại: 033.3889345

E-mail: tthcc.ct@quangninh.gov.vn

11. Trung tâm hành chính công huyện Đầm Hà

Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà

Điện thoại: 033.3880588

Fax: 033.3880988

E-mail: tthcc.dh@quangninh.gov.vn

12. Trung tâm hành chính công huyện Hải Hà

Địa chỉ: Số 90 phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà

Điện thoại: 033.3762365

Fax: 033.3762365

E-mail: tthcc.hh@quangninh.gov.vn

13. Trung tâm hành chính công huyện Hoành Bồ

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại: 033.3858118

Fax: 033.3858118

E-mail: tthcc.hb@quangninh.gov.vn

14. Trung tâm hành chính công huyện Tiên Yên

Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên

Điện thoại: 033.3876919

Fax: 033.3876919

E-mail: tthcc.ty@quangninh.gov.vn

15. Trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn

Điện thoại: 033.3796668

Fax: 033.3796696

E-mail: tthcc.vd@quangninh.gov.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 14822   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin tức khác :