Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

TKB và Danh sách Lớp 12 ôn thi THPT QG năm học 2019-2020
Chia sẻ :

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

 

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ 26/08/2019

(Thời gian vào lớp: 14 giờ 00; tiết 1 học 90 phút; tiết 2 học 60 phút;  ra chơi giữa giờ 10 phút)

 

 

QG1
(Phòng 11A1 – Nhà E)

QG2
(Phòng 10A6 – Nhà E)

QG3
(Phòng 12A1 – Nhà B)

QG4
(Phòng 12A3 – Nhà B)

QG5
(Phòng 12A4 – Nhà B)

QG6
(Phòng 12A5 – Nhà B)

QG7
(Phòng 12A6 – Nhà B)

QG8
(Phòng 12A7 – Nhà B)

QG9
(Phòng 10A1 – Nhà E)

QG10
(Phòng 12A8 – Nhà B)

Thứ
2

Toán

Thầy Tạo

Toán

Cô Lan

T.Anh

Cô Hằng

Toán

Cô Út

Thầy Bình

T.Anh

Cô V.Trang

Văn

Cô Xuân

Văn

Cô Thơ

Hóa

Cô Quế

Sử

Cô Lan

Văn

Cô Ninh

Văn

Cô V.Anh

T.Anh

Cô Phương

Thứ
4

Cô Linh

Hóa

Cô Huyền

Toán

Thầy Tân

Cô Phượng

T.Anh

Cô Hằng

Văn

Cô Thịnh

T.Anh

Cô V.Trang

Toán

Cô Minh

Sinh

Cô Ngô Bình

Địa

Cô Thảo

Văn

Cô Ngô Ly

Văn

Cô V.Anh

Văn

Cô Hằng

T.Anh

Cô Ng.Trang

Toán

Cô Thuần

Thứ
6

Hóa

Cô Dương

Cô Ngọc

Thầy Bình

T.Anh

Cô Thúy

Toán

Cô Minh

Toán

Thầy Tạo

Toán

Cô Vân

T.Anh

Cô Thủy

Toán

Cô Lan

Văn

Cô Thơ

T.Anh

Cô Ng.Trang

T.Anh

Cô Phương

Văn

Cô Ninh

 

DANH SÁCH LỚP 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2019-2020
LỚP QG1
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 NGUYỄN THẾ ANH Toán Hóa KHTN 12A10  
2 TRẦN THỊ TRÂM ANH Toán Hóa KHTN 12A10  
3 NGÔ BÌNH MINH Toán Hóa KHTN 12A10  
4 VŨ THỊ THANH TÂM Toán Hóa KHTN 12A10  
5 VŨ NGỌC HUY Toán Hóa KHTN 12A10  
6 TRẦN NGỌC KHÁNH Toán Hóa KHTN 12A10  
7 NGUYỄN HUY ĐỨC Toán  Hóa KHTN 12A10  
8 VŨ VĂN MINH Toán Hóa KHTN 12A10  
9 PHẠM HỮU NAM Toán Hóa KHTN 12A10  
10 HÀ THU PHƯƠNG Toán Hóa KHTN 12A10  
11 ĐỖ BẢO TRUNG Toán Hóa KHTN 12A10  
12 LÊ THANH TÙNG Toán Hóa KHTN 12A10  
13 HOÀNG KHÁNH DUY Toán Hóa KHTN 12A3  
14 HOÀNG MINH ANH Toán Hóa KHTN 12A3  
15 NGUYỄN THẢO NGUYÊN Toán Hóa KHTN 12A3  
16 ĐẶNG DUY NINH Toán Hóa KHTN 12A3  
17 PHẠM THỊ MAI ANH Toán Hóa KHTN 12A3  
18 ĐỖ TRÂM ANH Toán Hóa KHTN 12A5  
19 NGUYỄN VIỆT ANH Toán Hóa KHTN 12A5  
20 NGUYỄN MINH ĐỨC Toán Hóa KHTN 12A5  
21 NGUYỄN SỸ LONG Toán Hóa KHTN 12A5  
22 ĐOÀN MINH THẢO Toán Hóa KHTN 12A5  
23 PHẠM MINH TUẤN Toán Hóa KHTN 12A5  
24 DƯ THẢO LY Toán Hóa KHTN 12A5  
25 PHẠM VIỆT THÀNH Toán Hóa KHTN 12A5  
26 NGUYỄN MINH HIẾU Toán Hóa KHTN 12A5  
27 VŨ NGỌC HIẾU Toán Hóa KHTN 12A5  
28 NGUYỄN HIỀN LINH       KHTN 12A5  
29 NGUYỄN HÀ XUYÊN Toán Hóa KHTN 12A5  
30 NGÔ QUANG HÙNG Toán Hóa KHTN 12A6  
31 NGUYỄN THÀNH NAM Toán Hóa KHTN 12A6  
32 NGUYỄN HẢI NAM Toán Hóa KHTN 12A6  
33 LƯU THỊ MỸ DUYÊN Toán Hóa KHTN 12A6  
34 TẠ HỒNG HẢI Toán Hóa KHTN 12A6  
35 ĐẶNG HÀ VIỆT KHÁNH Toán Hóa KHTN 12A6  
36 PHAN NGỌC ÁNH Toán Hóa KHTN 12A6  
37 TRẦN ĐẶNG CƯỜNG Toán Hóa KHTN 12A6  
38 NGUYỄN TRẦN DOANH Toán Hóa KHTN 12A6  
39 TẠ MINH HIẾU Toán Hóa KHTN 12A6  
40 NGÔ HOÀNG PHƯỢNG Toán Hóa KHTN 12A6  
41 PHẠM MINH TRƯỜNG Toán Hóa KHTN 12A6  
42 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Toán Hóa KHTN 12A6  
43 HOÀNG BẢO TRÂM Toán Hóa KHTN 12A6  
44 LÊ THANH THẢO Toán Hóa KHTN 12A6  

 

LỚP QG2
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 PHÙNG AN NINH Toán Hóa KHTN 12A1  
2 TRỊNH HỒNG HẠNH Toán Hóa KHTN 12A1  
3 BÙI THỊ HÀO Toán Hóa KHTN 12A1  
4 HOÀNG VIỆT HƯNG Toán Hóa KHTN 12A1  
5 VŨ THÙY LINH Toán Hóa KHTN 12A1  
6 NGUYỄN HẢI LONG Toán Hóa KHTN 12A1  
7 NGUYỄN TUẤN NGỌC Toán Hóa KHTN 12A1  
8 LÊ NGỌC NINH Toán Hóa KHTN 12A1  
9 LÊ MINH THÁI Toán Hóa KHTN 12A1  
10 QUẢN NGỌC TRUNG Toán Hóa KHTN 12A1  
11 TRẦN THANH TÙNG Toán Hóa KHTN 12A1  
12 LÊ THỊ MINH TRANG Toán Văn KHTN 12A1  
13 CHU QUANG ĐẠT Toán  Hóa KHTN 12A2  
14 HOÀNG TUỆ MINH Toán Hóa KHTN 12A2  
15 BÙI THỊ KIM NGÂN Toán  Hóa KHTN 12A2  
16 NGUYỄN THỊ UYÊN Toán  Lí  Hóa KHTN 12A2  
17 LÊ HỒNG CƯ Toán Hóa KHTN 12A2  
18 VŨ TIẾN ĐẠT Toán Hóa KHTN 12A2  
19 BÙI HUYỀN ANH  Toán Lí  Hóa KHTN 12A4  
20 ĐỖ CHÍ CƯỜNG Toán Hóa KHTN 12A4  
21 BÙI ĐỨC HẬU Toán Hóa KHTN 12A4  
22 VŨ THỊ MỸ LỆ Toán Hóa KHTN 12A4  
23 LÊ KIM MỸ Toán Lí  Hóa KHTN 12A4  
24 TRẦN HẢI NAM  Toán Hóa KHTN 12A4  
25 MẠC THỊ KIM OANH  Toán Hóa KHTN 12A4  
26 HOÀNGVĂN QUANG Toán  Hóa KHTN 12A4  
27 VŨ QUANG THẮNG Toán Lí  Hóa KHTN 12A4  
28 PHẠM VĂN TUẤN Toán Hóa KHTN 12A4  
29 TRẦN DUY QUÂN Toán Hóa KHTN 12A4  
30 TRƯƠNG QUỐC TIẾN Toán Hóa KHTN 12A4  
31 VŨ NGỌC TÚ Toán Hóa KHTN 12A4  
32 NGUYỄN ĐỨC ANH  Toán Hóa KHTN 12A4  
33 LÊ ANH DŨNG Toán MT KHTN 12A7  
34 VŨ NGỌC HÙNG Toán Hóa KHTN 12A7  
35 TRẦN THỊ NHUNG Toán Hóa KHTN 12A7  
36 PHAN THU TRANG Toán Hóa KHTN 12A7  
37 NGUYỄN QUANG MINH Toán Hóa KHTN 12A7  
38 NGUYỄN HẢI LINH Toán Hóa KHTN 12A7  
39 NGUYỄN MẠNH QUÂN Toán Hóa KHTN 12A7  
40 NGUYỄN PHAN LÊ ANH Toán Hóa KHTN 12A7  
41 BÙI VIỆT ANH Toán Hóa KHTN 12A7  
42 NGUYỄN MAI LINH Toán Hóa KHTN 12A7  
43 ĐINH TÔ LINH Toán Hóa KHTN 12A7  
44 ĐINH THỊ THANH MAI Toán Sinh KHTN 12A7  
45 ĐỖ THÙY DUNG Toán Hóa KHTN 12A9  

 

LỚP QG3
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 BÙI PHƯƠNG ANH Toán Anh KHTN 12A5  
2 NGUYỄN VÂN ANH Toán Anh KHTN 12A5  
3 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Toán Anh KHTN 12A5  
4 PHẠM THỊ XUÂN HOÀ Toán Anh KHTN 12A5  
5 VŨ THUỲ LINH Toán Anh KHTN 12A5  
6 LÊ NGUYỄN MINH HÀ Toán Anh KHTN 12A5  
7 NGUYỄN NGỌC MAI Toán Anh KHTN 12A5  
8 NGÔ HẢI MINH Toán Anh KHTN 12A5  
9 HOÀNG BÍCH NGỌC Toán Anh KHTN 12A5  
10 NGUYỄN MẠNH HÙNG Toán Anh KHTN 12A5  
11 NGUYỄN HOÀNG ANH Toán Anh KHTN 12A5  
12 ĐINH THỊ VÂN ANH Toán Anh KHTN 12A5  
13 PHẠM LAN CHI Toán Anh KHTN 12A5  
14 NGUYỄN NGỌC DŨNG Toán Anh KHTN 12A5  
15 HOÀNG MINH ĐỨC Toán Anh KHTN 12A5  
16 LÊ NGỌC MAI Toán Anh KHTN 12A5  
17 NGUYỄN HOÀNG MINH NGỌC Toán Anh KHTN 12A5  
18 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Toán Anh KHTN 12A5  
19 NGUYỄN THU HUYỀN Toán Văn Anh KHTN 12A5  
20 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Toán Văn Anh KHTN 12A5  
21 PHAN HẢI ANH Toán Anh KHTN 12A5  
22 NGUYỄN HOÀNG MINH Toán Anh KHTN 12A6  
23 ĐẶNG HOÀNG HÀ Toán Anh KHTN 12A6  
24 DƯƠNG THANH HẢI Toán Anh KHTN 12A6  
25 HUỲNH BẢO MINH Toán Anh KHTN 12A6  
26 VŨ TRỌNG NGHĨA Toán Anh KHTN 12A6  
27 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Toán Anh KHTN 12A6  
28 LÊ PHONG VŨ Toán Anh KHTN 12A6  
29 PHẠM LÊ HOÀNG LONG Toán Văn Anh KHTN 12A6  
30 NGUYỄN HÀ KỲ Toán Văn Anh KHTN 12A6  
31 NGUYỄN ĐỨC MINH ĐẠT Toán Anh KHTN 12A6  
32 NGUYỄN MẠNH ĐẠT Toán Anh KHTN 12A6  
33 PHẠM THỊ MAI HƯƠNG Toán Anh KHTN 12A8  
34 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Toán Anh KHTN 12A8  

 

LỚP QG4
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 TRẦN ĐỨC THẮNG Toán  Anh KHTN 12A2  
2 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC Toán Anh KHTN 12A2  
3 PHẠM NHẬT HẢI  Toán Anh KHTN 12A2  
4 ĐẶNG THỊ LAN Toán Anh KHTN 12A2  
5 LÊ TIẾN DŨNG Toán Anh KHTN 12A2  
6 HOÀNG LÊ DUY Toán Anh KHTN 12A2  
7 LÊ QUÝ ĐẠI Toán  Anh KHTN 12A2  
8 ĐINH NGUYỄN NGỌC ĐẠT Toán Lý  Anh KHTN 12A2  
9 TRẦN THỊ UYÊN Toán Văn Anh KHTN 12A2  
10 ĐINH THỊ ÚT Toán Văn Anh KHTN 12A2  
11 NGUYỄN ĐỨC SƠN Toán Anh KHTN 12A2  
12 PHẠM NGỌC ÁNH Toán Anh KHTN 12A3  
13 NGUYỄN THÙY DUNG Toán Anh KHTN 12A3  
14 TỐNG LINH PHƯƠNG Toán Anh KHTN 12A3  
15 NGUYỄN QUANG ĐÔNG Toán Anh KHTN 12A3  
16 TRẦN MẠNH HÀ Toán Anh KHTN 12A3  
17 PHẠM THỊ KHÁNH LY Toán Anh KHTN 12A3  
18 NGUYỄN THÚY PHƯƠNG Toán Anh KHTN 12A3  
19 VŨ HOÀNG QUÂN Toán Anh KHTN 12A3  
20 PHẠM THÚY QUỲNH Toán Anh KHTN 12A3  
21 HOÀNG MINH TRÍ Toán Anh KHTN 12A3  
22 VŨ THANH XUÂN Toán Anh KHTN 12A3  
23 ĐẶNG THU VÂN Toán Anh KHTN 12A3  
24 NGUYỄN THỊ HỒNG Toán Anh KHTN 12A3  
25 NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG Toán Văn Anh KHTN 12A3  
26 NGUYỄN XUÂN NGỌC ĐIỆP Toán Văn Anh KHTN 12A3  
27 VŨ THẾ HUY Toán Anh KHTN 12A3  
28 VŨ TRUNG HIẾU Toán Anh KHTN 12A4  
29 TRẦN HỒNG NHUNG Toán Anh KHTN 12A4  
30 NGUYỄN VĂN THÀNH Toán Anh KHTN 12A4  
31 PHẠM GIA TRANG Toán Anh KHTN 12A4  
32 NGUYỄN VÕ ANH TRƯỜNG Toán Anh KHTN 12A4  
33 ĐỖ ĐÌNH LONG Toán  Anh KHTN 12A4  
34 PHẠM HẢI ĐỒNG Toán Anh KHTN 12A4  

 

LỚP QG5
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 NGUYỄN HẢI ANH Toán Anh KHTN 12A1  
2 HẦU THỊ HẬU Toán Anh KHTN 12A1  
3 QUÁN VĂN TUẤN Toán Anh KHTN 12A1  
4 NGUYỄN MINH SƠN Toán Anh KHTN 12A1  
5 LÊ THÙY DUNG Toán Văn Anh KHTN 12A1  
6 NGUYỄN TRIỆU THU TRANG Toán Văn Anh KHTN 12A1  
7 TRẦN NGỌC HẢI Toán Anh KHTN 12A1  
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN Toán Anh KHTN 12A1  
9 NGUYỄN XUÂN KHUÊ Toán Văn Anh KHTN 12A1  
10 PHẠM THỊ MỸ LINH Toán Anh KHTN 12A10  
11 NGUYỄN BẠCH NHẬT Toán  Anh KHTN 12A10  
12 PHẠM NGỌC KHÁNH Toán Anh KHTN 12A10  
13 NGUYỄN ĐỨC QUANG Toán Anh KHTN 12A10  
14 NGUYỄN HUY TÂM Toán Lý  Anh KHTN 12A10  
15 ĐẶNG NGỌC BÁCH Toán Anh KHTN 12A10  
16 LÊ ANH ĐỨC Toán Anh KHTN 12A10  
17 NGUYỄN ĐỨC PHÚC Toán Anh KHTN 12A10  
18 LẠI NHẬT TÂN Toán Anh KHTN 12A10  
19 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Toán Anh KHTN 12A10  
20 ĐỖ THÙY XA Toán Anh KHTN 12A10  
21 PHẠM VĂN HOÀNG Toán Anh KHTN 12A7  
22 NGUYỄN QUANG HUY Toán Anh KHTN 12A7  
23 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Toán Anh KHTN 12A7  
24 LÊ CHÍ THANH Toán Anh KHTN 12A7  
25 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Toán Văn Anh KHTN 12A7  
26 BÙI THỊ KHÁNH HUYỀN Toán Anh KHTN 12A9  
27 TRẦN ĐỖ HẢI NAM Toán Anh KHTN 12A9  
28 ĐOÀN THỊ THẢO Toán Anh KHTN 12A9  
29 ĐẶNG THANH THỦY Toán Anh KHTN 12A9  
30 ĐOÀN THỊ HIỀN THƯƠNG Toán Anh KHTN 12A9  
31 CAO VIỆT TÙNG Toán Anh KHTN 12A9  
32 DƯƠNG LONG VŨ Toán Anh KHTN 12A9  
33 TRẦN THỊ NGÂN HÀ Toán Văn Anh KHTN 12A9  
34 NGUYỄN NGỌC LY Toán Anh KHTN 12A9  

 

LỚP QG6
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 LƯƠNG HOA PHƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A10  
2 NGUYỄN TÂM ANH Toán Văn Anh KHXH 12A10  
3 VŨ NGUYỆT HÀ Toán Văn Anh KHXH 12A10  
4 PHẠM THỊ THU HIỀN Toán Văn Anh KHXH 12A10  
5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA Toán Văn Anh KHXH 12A10  
6 LÊ MAI LINH Toán Văn Anh KHXH 12A10  
7 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Toán Văn Anh KHXH 12A10  
8 HOÀNG MINH NAM Toán Văn Anh KHXH 12A10  
9 DƯƠNG THU TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A10  
10 ĐINH HÀM NHẬT ANH  Toán Văn Anh KHXH 12A4  
11 NGÔ DUY ANH  Toán Văn Anh KHXH 12A4  
12 BÙI THU HIỀN Toán Văn Anh KHXH 12A4  
13 VŨ LAN HƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A4  
14 PHẠM THỊ OANH  Toán Văn Anh KHXH 12A4  
15 NGUYỄN THÚY QUỲNH  Toán Văn Anh KHXH 12A4  
16 BÙI PHƯƠNG TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A4  
17 LÊ TỐ UYÊN  Toán Văn Anh KHXH 12A4  
18 BÙI THỊ HẢI YẾN Toán Văn Anh KHXH 12A4  
19 TRẦN LAN ANH Toán Văn Anh KHXH 12A9  
20 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Toán Văn Anh KHXH 12A9  
21 NGUYỄN NGỌC LAN CHI Toán Văn Anh KHXH 12A9  
22 NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Toán Văn Anh KHXH 12A9  
23 PHẠM HOÀNG NGÂN GIANG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
24 VŨ LÊ NGÂN GIANG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
25 NGUYỄN NGỌC HÀ Toán Văn Anh KHXH 12A9  
26 LÊ VIỆT HÀ Toán Văn Anh KHXH 12A9  
27 TRẦN NGUYỄN MINH HẠNH Toán Văn Anh KHXH 12A9  
28 NGUYỄN MINH HẰNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
29 LƯU THỊ THANH HẰNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
30 PHẠM PHI HOÀNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
31 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN Toán Văn Anh KHXH 12A9  
32 PHẠM THỊ THU HUYỀN Toán Văn Anh KHXH 12A9  
33 NGUYỄN HUỆ LÃM Toán Văn Anh KHXH 12A9  
34 VŨ PHƯƠNG LY Toán Văn Anh KHXH 12A9  
35 ĐẶNG TÂM NHI Toán Văn Anh KHXH 12A9  
36 TRẦN PHƯƠNG NHUNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
37 ĐOÀN HƯƠNG THẢO Toán Văn Anh KHXH 12A9  
38 HOÀNG ĐỨC THĂNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
39 VŨ THỊ THU TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
40 NGUYỄN VŨ Toán Văn Anh KHXH 12A9  
41 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
42 ĐÀO YẾN VY Toán Văn Anh KHXH 12A9  
43 ĐINH THỊ HẢI NGÂN Toán Văn Anh KHXH 12A9  
44 BÙI BÍCH PHƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A9  
45 NGUYỄN NGỌC TUẤN Toán Văn Anh KHXH 12A9  

 

LỚP QG7
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 VŨ THU PHƯƠNG Toán  Văn Anh KHXH 12A2  
2 MAI LINH CHI Toán Văn Anh KHXH 12A2  
3 ĐINH CÔNG HỮU ĐẠT Toán  Văn Anh KHXH 12A2  
4 NGUYỄN HỒNG HÀ Toán  Văn Anh KHXH 12A2  
5 LÊ THU HIỀN Toán  Văn Anh KHXH 12A2  
6 HOÀNG HƯƠNG THẢO Toán Văn Anh KHXH 12A2  
7 VŨ THỊ THANH TUYỀN Toán Văn  Anh KHXH 12A2  
8 MẠC HƯƠNG HUYỀN Toán Văn Anh KHXH 12A5  
9 BÙI THỊ HỒNG TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A5  
10 NGUYỄN THÚY HÀ Toán Văn Anh KHXH 12A6  
11 NGUYỄN THU HÒA Toán Văn Anh KHXH 12A6  
12 VŨ MINH KHÁNH Toán Văn Anh KHXH 12A6  
13 NGUYỄN YẾN VY Toán Văn Anh KHXH 12A6  
14 MAI KHÁNH LINH Toán Văn Anh KHXH 12A6  
15 NGUYỄN MỸ HUYỀN Toán Văn Anh KHXH 12A7  
16 PHẠM THÙY LINH Toán Văn Anh KHXH 12A7  
17 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Toán Văn Anh KHXH 12A7  
18 ĐẶNG THANH VÂN Toán Văn Anh KHXH 12A7  
19 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A7  
20 LÊ THỊ LAN ANH Toán Văn Anh KHXH 12A7  
21 TRỊNH THỊ QUỲNH ANH Toán Văn Anh KHXH 12A7  
22 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH Toán Văn Anh KHXH 12A7  
23 TRỊNH THỊ QUỲNH DƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A7  
24 VŨ QUANG ĐỨC Toán Văn Anh KHXH 12A7  
25 MAI THỊ HƯƠNG GIANG Toán Văn Anh KHXH 12A7  
26 VŨ KHẮC LỢI Toán Văn Anh KHXH 12A7  
27 VŨ MINH NGUYỆT Toán Văn Anh KHXH 12A7  
28 HOÀNG NGỌC ANH Văn Toán Anh KHXH 12A8  
29 ĐỖ THỊ THẢO NGUYÊN Văn Toán Anh KHXH 12A8  
30 VŨ THỊ HẰNG Văn Toán Anh KHXH 12A8  
31 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG Văn Toán Anh KHXH 12A8  
32 NGUYỄN THỊ HÀ LINH Văn Toán Anh KHXH 12A8  
33 BÙI THỊ NGA Văn Toán Anh KHXH 12A8  
34 TRẦN THỊ THU NGA Văn Toán Anh KHXH 12A8  
35 VŨ KIM NGÂN Văn Toán Anh KHXH 12A8  
36 VŨ BẢO NGỌC Văn Toán Anh KHXH 12A8  
37 NGUYỄN THỊ DIỆU NINH Văn Toán Anh KHXH 12A8  
38 VŨ THỊ MINH OANH Văn Toán Anh KHXH 12A8  
39 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Văn Toán Anh KHXH 12A8  
40 NGUYỄN VĂN TUẤN Văn Toán Anh KHXH 12A8  
41 ĐỖ HÀ VY Văn Toán Anh KHXH 12A8  

 

LỚP QG8
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A1  
2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Toán Văn Anh KHXH 12A1  
3 HÀ THÙY DUNG Toán Văn Anh KHXH 12A1  
4 HOÀNG THANH HUYỀN Toán Văn Anh KHXH 12A1  
5 ĐINH THỊ THU HƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A1  
6 VŨ THỊ THÙY LINH Toán Văn Anh KHXH 12A1  
7 VŨ THỊ TUYẾT MAI Toán Văn Anh KHXH 12A1  
8 HOÀNG MINH PHƯƠNG Toán Văn Anh KHXH 12A1  
9 ĐINH QUANG TÚ Toán Văn Anh KHXH 12A1  
10 TRẦN VI UYÊN Toán Văn Anh KHXH 12A1  
11 NGÔ THỊ HOÀNG YẾN Toán Văn Anh KHXH 12A1  
12 MẦU MINH KHẢI       KHXH 12A1  
13 ĐẶNG THÁI SƠN Toán Văn Anh KHXH 12A10  
14 HOÀNG THỊ LỆ CHI       KHXH 12A2  
15 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG       KHXH 12A2  
16 NGUYỄN THỊ BĂNG NGÂN       KHXH 12A2  
17 PHẠM THỊ PHƯỢNG       KHXH 12A2  
18 NGUYỄN NGỌC QUỲNH       KHXH 12A2  
19 PHẠM THỊ THANH TÂM       KHXH 12A2  
20 PHẠM TIẾN MINH Toán Văn Anh KHXH 12A3  
21 NGUYỄN THÙY TRANG Toán Văn Anh KHXH 12A3  
22 VŨ THỊ MINH ANH Toán Văn Anh KHXH 12A3  
23 BÙI MINH HIẾU Toán Văn Anh KHXH 12A3  
24 HỒ PHƯƠNG ANH Toán Văn Anh KHXH 12A3  
25 TRẦN NGỌC ĐIỆP Toán Văn Anh KHXH 12A3  
26 NGUYỄN MINH ĐỨC Toán Văn Anh KHXH 12A3  
27 TRẦN HÀ MY Toán Văn Anh KHXH 12A3  
28 ĐOÀN HOÀNG VŨ Toán Văn Anh KHXH 12A3  
29 TRẦN QUỲNH ANH Toán Văn NK KHXH 12A3  
30 HOÀNG HÀ BẮC Toán Văn Anh KHXH 12A3  
31 BÙI VĂN CƯỜNG Toán Văn KHXH 12A3  
32 TRỊNH THỊ VÂN ANH        KHXH 12A4  
33 PHẠM THẾ DUYỆT       KHXH 12A4  
34 HOÀNG THỊ THU HUYỀN Toán Văn T.Trung KHXH 12A4  
35 NGÔ THỊ HẰNG MY       KHXH 12A4  
36 ĐỖ THỊ OANH        KHXH 12A4  
37 NGUYỄN THU PHƯƠNG       KHXH 12A4  
38 ĐINH THẢO VÂN       KHXH 12A4  
39 TRẦN THANH HẰNG       KHXH 12A8  
40 PHAN THỊ NHƯ LOAN Toán Văn Anh KHXH 12A8  
41 TÔ THỊ HUYỀN TRANG       KHXH 12A8  

 

LỚP QG9
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 ĐÀO MẠNH HÙNG Toán Hóa Sinh KHTN 12A1  
2 LẠI HỒNG NGỌC Toán Hóa Sinh KHTN 12A1  
3 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Toán Hóa Sinh KHTN 12A1  
4 ĐOÀN THỊ UYÊN Toán Hóa Sinh KHTN 12A1  
5 CAO VŨ LÂM       KHTN 12A1  
6 VŨ MINH THUẬN Toán Hóa Sinh KHTN 12A10  
7 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Toán Hóa Sinh KHTN 12A10  
8 TRẦN MINH ĐỨC Toán Hóa Anh KHTN 12A10  
9 LÊ NGỌC LINH Toán Hóa Anh KHTN 12A10  
10 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Toán Hóa Sinh KHTN 12A10  
11 NGUYỄN THỊ THU THỦY Toán Hóa Sinh KHTN 12A2  
12 LÊ ĐỨC HIẾU Toán Hóa Sinh KHTN 12A2  
13 TRẦN THẢO NGỌC Toán  Hóa  Sinh KHTN 12A2  
14 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG Toán Hóa Sinh KHTN 12A2  
15 VŨ QUANG MINH       KHTN 12A2  
16 VŨ THỊ TUYẾT Toán Hóa Sinh KHTN 12A3  
17 LÊ THỊ QUỲNH Toán Hóa Sinh KHTN 12A3  
18 LÊ TIẾN ĐẠT Toán Hóa Sinh KHTN 12A4  
19 NGUYỄN THÚY VÂN Toán Hóa Sinh KHTN 12A4  
20 NGUYỄN THẢO HIỀN Toán Hóa Sinh KHTN 12A5  
21 ĐỖ MINH HIẾU Toán Hóa Sinh KHTN 12A5  
22 ĐỖ TIẾN DŨNG Toán Hóa Sinh KHTN 12A5  
23 ĐOÀN MINH NGỌC Toán Hóa Sinh KHTN 12A5  
24 LÊ KHÁNH LINH Toán Hóa Sinh KHTN 12A5  
25 NGUYỄN QUỲNH NGA Toán Hóa Sinh KHTN 12A5  
26 LÊ ĐỨC MINH Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
27 NGUYỄN NHẬT KHẢI Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
28 NGUYỄN THÁI BÌNH Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
29 NGUYỄN NGỌC HÀ Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
30 PHẠM HỒNG NHUNG Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
31 NGUYỄN LAN THU Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
32 VŨ THỊ KIỀU TRINH Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
33 NGUYỄN THU THỦY Toán Hóa Anh KHTN 12A6  
34 NGUYỄN HẢI HÀ Toán Hóa Sinh KHTN 12A6  
35 LÊ MINH HIẾU Toán Hóa Sinh KHTN 12A7  
36 PHẠM HƯƠNG THẢO Toán Hóa Sinh KHTN 12A7  
37 PHẠM HOÀNG KHÁNH LINH Toán Hóa Sinh KHTN 12A7  
38 LÊ NGỌC ÁNH Toán Hóa Sinh KHTN 12A7  
39 HÀ QUỲNH ANH Toán Hóa Anh KHTN 12A7  
40 BÙI HUY ĐẠT Toán Hóa Sinh KHTN 12A8  
41 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Toán Hóa Anh KHTN 12A9  
42 HOÀNG TRÍ NHÂN Toán Hóa Anh KHTN 12A9  
43 PHẠM TIẾN DŨNG Toán Hóa Anh KHTN 12A9  

 

LỚP QG10
     
STT Họ và tên Tổ hợp môn xét tuyển
vào ĐH,CĐ
Tổ hợp xét tốt nghiệp THPT Lớp Ghi chú
1 VŨ THỊ QUYỀN ANH Văn  Sử Địa KHXH 12A1  
2 VŨ HỒNG KHÁNH NGÂN Sử Địa GD KHXH 12A10  
3 LÊ TIẾN DŨNG Văn Sử Địa KHXH 12A10  
4 PHẠM QUỐC CƯỜNG Văn Sử Địa KHXH 12A2  
5 DƯƠNG TUẤN LAN Văn Sử Địa KHXH 12A2  
6 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Văn  Sử Địa KHXH 12A3  
7 VŨ DIỆP LINH Văn  Anh Địa KHXH 12A3  
8 ĐỖ ĐỨC MINH Văn  Sử Địa KHXH 12A3  
9 NGÔ SÁCH QUỐC ANH Văn MT1 MT2 KHXH 12A7  
10 VŨ THỊ ÁNH HỒNG Văn Sử Địa KHXH 12A7  
11 VŨ THỊ HỒNG LIÊN Văn Sử Địa KHXH 12A7  
12 PHẠM MINH QUÂN Sử Địa GDCD KHXH 12A7  
13 TRỊNH THỊ VÂN ANH Văn Sử Địa KHXH 12A8  
14 ĐỖ HẢI BÌNH Văn Sử Địa KHXH 12A8  
15 LÊ THỊ HIỀN Văn Sử Địa KHXH 12A8  
16 BÙI THỊ HUYỀN Văn Sử Địa KHXH 12A8  
17 HOÀNG THỊ KHÁNH       KHXH 12A8  
18 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Văn Sử Địa KHXH 12A8  
19 NGUYỄN KIỀU TRANG       KHXH 12A8  
20 BÙI THỊ LOAN Văn Sử Địa KHXH 12A8  
21 LÊ PHƯƠNG LINH Văn Sử Anh KHXH 12A8  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 4493   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :