Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Phân công dạy thay, đổi giờ dạy từ 11/11 đến 16/11/2019
Chia sẻ :

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

PHÂN CÔNG DẠY THAY, BÙ GIỜ

Giáo viên: Nguyễn Văn Cảnh, Vũ Thị Thúy Ngần, Vương Thái Hà

Tuần từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

I.  Phân công dạy thay, đổi giờ

TT

Tiết

Lớp

Thời gian

GV dạy thay

Môn

Ghi chú

1

1

10A1

Thứ 3/12/11

Lê Thị Hồng

Địa

Đổi môn

2

2

10A2

Thứ 4/13/11

Lê Thị Hồng

Địa

Đổi môn

3

1

12A5

Thứ 6/15/11

Vũ Trang

T.Anh

Đổi môn

4

1

11A2

Thứ 6/15/11

Man Phượng

Vật lý

Đổi môn

5

2

11A3

Thứ 6/15/11

Phạm Thị Thuần

Toán

Đổi môn

6

3

11A5

Thứ 6/15/11

Hồ Viết Tân

Toán

Đổi môn

7

4

12A10

Thứ 6/15/11

Đào Kim Oanh

Toán

Đổi môn

8

4

11A9

Thứ 6/15/11

Phạm Thị Thuần

Toán

Đổi môn

9

1

11A1

Thứ 7/16/11

Bùi Thanh Hải

Văn

Đổi môn

10

 

 

 

 

 

 

Giáo viên chủ động báo học sinh về sự thay đổi TKB học trước khi thực hiện

II. Lịch bù giờ

TT

Tiết

Lớp

Thời gian

GV dạy

Ghi chú

1

4

10A2

Thứ 7/23/11

Vương Thái Hà

Lấy giờ môn Địa

2

2

12A5

Thứ 2/18/11

Nguyễn Văn Cảnh

Lấy giờ T.Anh

3

3

11A2

Thứ 2/18/11

Vũ Thị Thúy Ngần

Lấy giờ Lý

4

3

11A3

Thứ 7/23/11

Vũ Thị Thúy Ngần

Lấy giờ Toán

4

4

11A5

Thứ 2/18/11

Vũ Thị Thúy Ngần

Lấy giờ Toán

5

2

12A10

Thứ 2/18/11

Vũ Thị Thúy Ngần

Lấy tiết Toán

6

4

11A9

Thứ 2/18/11

Nguyễn Văn Cảnh

Lấy giờ Toán

7

2

11A1

Thứ 3/19/11

Vũ Thị Thúy Ngần

Lấy giờ môn Văn

 

 

 

 

 

 

Giáo viên chủ động báo học sinh về sự thay đổi TKB học trước khi thực hiện

Nơi nhận:

  • Giáo viên có tên;
  • Lưu CM.

Uông Bí, ngày 10/11//2019

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Thị Thùy Dương

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 888   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :