Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Phân công dạy thêm giờ, đổi giờ tuần từ 18/11 đến 23/11/2019
Chia sẻ :

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

PHÂN CÔNG THÊM GIỜ, THAY ĐỔI TKB

Tuần từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

Giáo viên BM, GVCN chủ động báo học sinh về sự thay đổi TKB học trước khi thực hiện

1. Thêm giờ

TT

Tiết

Lớp

Thời gian

GV dạy

Môn

Ghi chú

1

2

10A1

Thứ 5

Nguyễn Thị Thanh Thủy

T.Anh

GDCD 10A1 đổi sang tiết 2, thứ 6

2

3

10A2

Thứ 3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

T.Anh

 

3

2

10A3

Thứ 7

Ngô Thị Bình

Sinh học

 

4

3

10A4

Thứ 6

Lê Hồng Diễm

GDCD

 

5

5

10A5

Thứ 3

Lê Hồng Diễm

GDCD

 

6

2

10A6

Thứ 3

Nguyễn Thu Phương

T.Anh

 

7

3

10A7

Thứ 5

Trần Thị Bình

Sinh học

 

8

5

10A8

Thứ 6

Phạm Thị Thùy Linh

Vật lý

 

9

1

10A9

Thứ 5

Nguyễn Thu Trang

T.Anh

 

10

3

10A10

Thứ 5

Ngô Thị Bình

Sinh học

 

2. Thay đổi TKB

TT

Tiết

Lớp

Thời gian

GV dạy

Môn

Ghi chú

1

2

10A1

Thứ 6

Lê Thị Hồng Diễm

GDCD

 

Uông Bí, ngày 16/11//2019

P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           (đã ký)

Đinh Thị Thùy Dương

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1328   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :