Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Lịch kiểm tra học kì I năm học 2019-2020
Chia sẻ :

Khối 10, 12: Kiểm tra buổi sáng:

- Số lượng học sinh tham gia, phòng kiểm tra: (434 +381)hs : 28 = 29 phòng;

- Lịch kiểm tra:

Thời gian

Môn

Ghi chú

Thứ-Ngày

T/g làm bài

Sáng thứ 4 (18/12/2019)

7h30Š9h00

Ngữ văn

Học sinh, giáo viên có mt ti trường trước giờ làm bài 30 phút.

 

9h15Š10h00

Tin học

Sáng thứ 5 (19/12/2019)

7h30Š8h15

Vật lí

8h30Š9h15

Hóa học

9h30Š10h15

Sinh học

Sáng thứ 6

(20/12/2019)

7h30Š8h15

Lịch sử

8h30Š9h15

Địa lí

9h30Š10h15

GDCD

Sáng thứ 7

(21/12/2019)

7h30Š9h00

Toán

9h15Š10h00

Tiếng Anh

 

 

Khối 11: Kiểm tra buổi chiều

- Số lượng học sinh tham gia, phòng kiểm tra: 455 hs : 24 = 19 phòng;

- Lịch kiểm tra:

Thời gian

Môn

Ghi chú

Thứ-Ngày

T/g làm bài

Chiều thứ 4 (18/12/2019)

13h45Š15h15

Ngữ văn

Học sinh, giáo viên có mt ti trường trước giờ làm bài 30 phút.

 

15h30Š16h15

Tin học

Chiều thứ 5 (19/12/2019)

13h45Š14h30

Vật lí

14h45Š15h30

Hóa học

15h45Š16h30

Sinh học

Chiều thứ 6

(20/12/2019)

13h45Š14h30

Lịch sử

14h45Š15h30

Địa lí

15h45Š16h30

GDCD

Chiều thứ 7

(21/12/2019)

13h45Š15h15

Toán

15h30Š16h15

Tiếng Anh

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1812   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :