Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Lịch dạy và học môn tự chọn Lớp 10 và 11 từ 07/01 đến 15/02/2020
Chia sẻ :
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ          
LỊCH DẠY HỌC CÁC MÔN TỰ CHỌN LỚP 10 VÀ LỚP 11 TỪ 07/01/2020
(Ghi chú: vào học từ 14 giờ 00)

 

Lớp Thứ 3
(07/01/2020)
Thứ 7
(11/01/2020)
Thứ 3
(14/01/2020)
Thứ 7
(18/01/2020)
Thứ 3
(04/02/2020)
Thứ 7
(08/02/2020)
Thứ 3
(11/02/2020)
Thứ 7
(15/02/2020)
10A1   Toán
Cô Thanh
  Hóa
Thầy Xanh
  KNS
Cô Hồng
   
10A2   Hóa
Thầy Xanh
  Toán
Cô Thanh
  KNS
Cô V.Anh
   
10A3   Toán
Thầy Tạo
  KNS
Cô Hồng
  Hóa
Thầy Xanh
   
10A4   Hóa
Cô Thu
  Toán
Thầy Tạo
  KNS
Cô Mai
   
10A5   Toán
Cô Út
  KNS
Cô Mai
  Hóa
Cô Thu
   
10A6   KNS
Cô Hồng
  Hóa
Cô Huyền
  Toán
Cô Hiền
   
10A7   KNS
Cô Mai
  Toán
Cô Vân
  Hóa
Cô Huyền
   
10A8   Toán
Cô Vân
  Hóa
Cô Hương
  KNS
Cô Thảo
   
10A9   KNS
Cô Thảo
  Toán
Cô Lan
  Hóa
Cô Hương
   
10A10   Toán
Cô Minh
  KNS
Cô Thảo
  Hóa
Cô Nga
   
11A1 Toán
Cô Hiền
  Vật lí
Cô Phượng
  Hóa
Cô Quế
  Văn
Cô B.Hải
 
11A2 Vật lí
Cô Phượng
  Toán
Cô Hiền
  Văn
Cô B.Hải
  Hóa
Cô Quế
 
11A3 Toán
Cô Thuần
  Vật lí
Cô Minh
  Hóa
Cô Hương
    Văn
Cô B.Hải
11A4   Toán
Thầy Ng.Tân
Vật lí
Thầy Hòa
  Văn
Cô Ng.Dương
  Hóa
Cô Hương
 
11A5 Toán
Thầy H.Tân
  Hóa
Cô Dương
  Vật lí
Thầy Hòa
  Văn
Cô Ngô Ly
 
11A6 Vật lí
Cô Minh
  Hóa
Cô Tr.Huệ
  Toán
Cô Hiền
  Văn
Cô Thủy
 
11A7 Toán
Thầy Thu
  Vật lí
Cô Ngọc
  Hóa
Cô Tr.Huệ
    Văn
Cô Thủy
11A8 Vật lí
Cô Ngọc
    Toán
Thầy Ng.Tân
  T.Anh
Cô Ng.Trang
Văn
Cô Xuân
 
11A9 Toán
Cô Minh
  T.Anh
Cô Thúy
  Vật lí
Cô Minh
  Văn
Cô Thịnh
 
11A10 Toán
Cô Thanh
  Hóa
Cô Nga
  Văn
Cô Thịnh
  Vật lí
Cô Minh
 
Uông Bí, ngày 06 tháng 01 năm 2020
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
       
       
       
  Đinh Thị Thùy Dương

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 3215   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :