Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

TKB và Danh sách Học sinh học đáp ứng buổi 2 năm học 2020-2021 (từ 21/9/2020)
Chia sẻ :

Ghi chú: Lớp 12.VSĐ và Lớp 11.THS học tại phòng học ghi trên TKB của Giáo viên và Học sinh

 

I/ Thời khóa biếu

 

1/ Lịch học của Học sinh từ 21/9/2020 (xem ở đây)

 

2/ Lịch dạy của Giáo viên từ 21/9/2020 (xem ở đây)

 

3/ Sơ đồ phòng học (xem ở đây)

 

 

II/ Danh sách học sinh

 

1/ Danh sách Lớp 11 (xem ở đây)

 

2/ Danh sách Lớp 12 (xem ở đây)

 

3/ Danh sách Lớp 10 (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 7171   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :