Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

TKB học đáp ứng từ 04/10/2021
Chia sẻ :

1. Lịch dạy và học: từ 14h00 đến 16h30 theo Thời khóa biểu

 

+ Thời khóa biểu của Học sinh (xem ở đây)

 

+ Thời khóa biểu của Giáo viên (xem ở đây)

 

2. Sơ đồ phòng học:

 

 

3. Danh sách lớp học đáp ứng:

 

+ Danh sách Khối 10 (xem ở đây)

 

+ Danh sách Khối 11 (xem ở đây)

 

+ Danh sách Khối 12 (xem ở đây)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 14185   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :