Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

TKB dạy và học thực hiện từ 14/3/2022
Chia sẻ :

1/ Thời gian biểu:

 

2/ Thời khóa biểu:

 

+ TKB của Học sinh (xem ở đây)

 

+ TKB của Giáo viên (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 18707   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :