Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Danh sách học sinh lớp 10 và Phân công GVCN Năm học 2022-2023
Chia sẻ :

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Đề nghị cha mẹ học sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên website: ubhs.edu.vn (mục Bảng công khai) để biết ngày tập trung của con.)

 

+ LỚP 10A1 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10A2 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10A3 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10A4 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10B1 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10B2 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10C1 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10C2 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10D1 (xem ở đây)

 

+ LỚP 10D2 (xem ở đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 47520   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :