Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2022
Chia sẻ :

 

1/ Thí sinh truy cập vào địa chỉ sau để xem hướng dẫn:

https://drive.google.com/drive/folders/1CySa384YQWkAEHZhlfW7p0lSwniOV-ct

 

2/ Thông báo thay đổi lịch thanh toán lệ phí xét tuyển Đại học 2022:

https://mthi.tuyensinh247.com/bo-gd-doi-lich-thanh-toan-le-phi-xet-tuyen-dai-hoc-2022-c24a72319.html?fbclid=IwAR0ynUAGXi_Aj1YgjANzDxfX32v9GS4L_U2pqstWoWdqCWq_m8njoUmYIqM

 

3/ Video Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển Đại học 2022:

https://m.youtube.com/watch?v=i3YWq0Jzt7k&fbclid=IwAR1wQDphCmMa38eiGGVwMsooibIPQ-LdNOjh3lcLgTGzVuH1EjvSFC-zTqM

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1292   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :