Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GDĐT NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 2)
Chia sẻ :

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1139   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :