Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
Chia sẻ :
File đính kèm : h-thuc-hien-nhiem-vu-nam-hoc-2023-2024.pdf ( 6953.6 KB )
Đọc ngay : h-thuc-hien-nhiem-vu-nam-hoc-2023-2024.pdf

xem ở file đính kèm

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 698   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :