Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

LỊCH CÔNG TÁC (từ 08/4/2024 đến 14/4/2024)
Chia sẻ :

LỊCH CÔNG TÁC (từ 08/4/2024 đến 14/4/2024)

Công tác trọng tâm: Duy trì nề nếp dạy và học; Hội thao Quốc phòng An ninh cấp trường năm học 2023 - 2024.

Thứ, ngày

Lãnh đạo trực

Hoạt động chính

Thứ 2 08/4/2024

Sáng: Đ/c Mạnh Hồng Hải

SĐT: 0913.370.579

VP: Đ/c Phạm Thị Ngọc Hải

SĐT: 0395856246

 

1/ Các ngày trong tuần: dạy và học theo TKB từ 08/4/2024

   - Thứ 2: tiết 1, 2: Hội thao Quốc phòng An ninh cấp trường năm học 2023-2024; tiết 3,4,5 dạy và học theo TKB .

   - Thứ 5: từ 14h00, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

   - Thứ 6: từ 8h15, họp giao ban

   - Thứ 7: các lớp sinh hoạt, giáo dục KNS, chính trị tư tưởng.

2/ Học buổi 2: từ 14h00, theo TKB từ 08/4/2024

   - Lớp 10,11 ôn đáp ứng: thứ 2,3,4,6;

   - Học GDHN và HĐNGLL lớp 12: theo kế hoạch.

3/ Công tác khác

  - Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở: nhập link và nộp 2 bản in, trước ngày 10/4.

- Giáo viên đủ điều kiện nộp hồ sơ kỉ niệm chương năm 2024, trước ngày 12/4.

  - Từ 01-12/4: đ/c Vũ Thắng, đ/c Hương Lan học TC LLCT tại Hạ Long.

  - Lịch lao động: theo phân công của Giáo vụ.

Chiều: Đ/c Mạnh Hồng Hải

VP: Đ/c Phạm Thị Ngọc Hải

Thứ 3 09/4/2024

Sáng: Đ/c Đinh Thị Thuỳ Dương

SĐT: 0363.929.200

VP: Đ/c Đàm Thị Thuỳ

SĐT: 0343545248

Chiều: Đ/c Đinh Thị Thuỳ Dương

VP: Đ/c Đàm Thị Thuỳ

Thứ 4 10/4/2024

Sáng: Đ/c Nguyễn Thị Ly

SĐT: 0966.417.333

VP: Đ/c Đàm Thị Thuỳ

Chiều: Đ/c Nguyễn Thị Ly

VP: Đ/c Đàm Thị Thuỳ

Thứ 5 11/4/2024

Sáng: Đ/c Nguyễn Thị Ly

VP: Đ/c Vũ Việt Nga

SĐT: 0936157157

Chiều: Đ/c Đinh Thị Thuỳ Dương

VP: Đ/c Vũ Việt Nga

Thứ 6 12/4/2024

Sáng: Đ/c Mạnh Hồng Hải

VP: Đ/c Phạm Thị Ngọc Hải

Chiều: Đ/c Mạnh Hồng Hải

VP: Đ/c Phạm Thị Ngọc Hải

Thứ 7 13/4/2024

Sáng: Đ/c Nguyễn Thị Ly

VP: Đ/c Đàm Thị Thuỳ

Chiều: Đ/c Đinh Thị Thuỳ Dương

VP: Đ/c Đàm Thị Thuỳ

Chủ nhật 14/4/2024

VP: 02033.854.443

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 570   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :