Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Kết quả thi Olympic các môn KHTN và tiếng Anh năm học 2015-2016
Chia sẻ :
File đính kèm : Ket-qua-Thi-Olympic-10,11.xls ( 90 KB )
Đọc ngay : Ket-qua-Thi-Olympic-10,11.xls
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ      
KẾT QUẢ BÀI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHTN & TIẾNG ANH LỚP 10, 11
LẦN THỨ I NĂM 2016
MÔN: TOÁN
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM GHI CHÚ
1 UB002 Đỗ Quang Trường 10A7 19,50  
2 UB013 Lưu Ánh Nguyệt 10A7 18,50  
3 UB001 Lê Mai Duyên 10A7 16,50  
4 UB003 Ngô Thị Thanh Hằng 10A7 16,50  
5 UB011 Nguyễn Văn Tiến 10A7 16,00  
6 UB015 Phạm Ngọc Huyền 10A8 15,50  
7 UB016 Nguyễn Quang Long 10A8 15,50  
8 UB017 Nguyễn Trung Thành 10A8 15,50  
9 UB005 Vũ Quốc Dũng 10A7 15,00  
10 UB007 Nguyễn Ngọc Thìn 10A7 15,00  
11 UB008 Đỗ Thị Hồng Nhung 10A7 15,00  
12 UB010 Vũ Thu Thảo 10A7 15,00  
13 UB012 Phạm Quang Tùng 10A7 15,00  
14 UB018 Đoàn Anh Tuấn 10A8 15,00  
15 UB019 Bùi Thị Trang 10A8 14,50  
16 UB009 Hà Quang Minh 10A7 14,00  
17 UB014 Vũ Minh Chiến 10A8 14,00  
18 UB004 Phạm Thùy Dung 10A7 12,00  
19 UB006 Đào Hồng Nhung 10A7 11,00  
20 UB021 Vũ Thanh Thuỷ 11B8 11,00  
21 UB025 Lê Đình Tú Nam 11B6 9,00  
22 UB028 Nguyễn Vũ Chiến 11B6 7,00  
23 UB020 Nguyễn Hoàng Nam 11B8 6,50  
24 UB023 Nguyễn Hương Nhi 11B8 5,00  
25 UB027 Nguyễn Chí Cường 11B6 1,50  
26   Trần Diệu Tân 11B6 1,50  
27 UB022 Hoàng Anh Vũ 11B8 1,00  
28 UB026 Trần Tú Huy 11B6 1,00  
29   Đào Việt Anh   0,00  
30 UB024 Đỗ Văn Long 11B7    
31 UB029 Nguyễn Tùng Dương 11B6    
           
MÔN: VẬT LÍ
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM GHI CHÚ
1 UB056 Phùng Việt Hương 10A8 16,50 Thi Đề lớp 11
2 UB050 Nguyễn Phúc Mạnh 10A8 16,00 Thi Đề lớp 11
3 UB039 Trần Lê Minh 11B7 15,75  
4 UB048 Đoàn Hải Yến 10A8 14,00 Thi Đề lớp 11
5 UB034 Phạm Đình Thái Linh 11B6 12,50  
6 UB030 Vũ Việt Đức 11B6 12,25  
7 UB032 Nguyễn Tùng Dương 11B6 12,25  
8 UB031 Đỗ Thành 11B6 11,50  
9 UB045 Nguyễn Trọng Tín 10A9 11,00 Thi Đề lớp 11
10 UB046 Vũ Thị Phương Thanh 10A8 11,00 Thi Đề lớp 11
11 UB049 Nguyễn Long Sơn 10A8 10,50 Thi Đề lớp 11
12 UB041 Nguyễn Thị Phương Thanh 11B7 10,50  
13 UB054 Đinh Quang Hưng 10A8 10,00 Thi Đề lớp 11
14 UB055 Nguyễn Thị Tường Vi 10A8 9,75 Thi Đề lớp 11
15 UB057 Trần Văn Hiệp 10A8 9,25 Thi Đề lớp 11
16 UB040 Lê Đức Minh Nhật 11B7 9,25  
17 UB047 Nguyễn Thu Trang 10A8 9,00 Thi Đề lớp 11
18 UB051 Lê Trung Hiếu 10A8 8,75 Thi Đề lớp 11
19 UB033 Trần Đức Thắng 11B6 8,50  
20 UB036 Hoàng Thanh Hiền 11B8 8,50  
21 UB053 Nguyễn Đức Huy 10A8 8,00 Thi Đề lớp 11
22 UB052 Nguyễn Khắc Long 10A8 7,50 Thi Đề lớp 11
23 UB035 Nguyễn Tuấn Anh 11B6 7,00  
24 UB037 Nguyễn Việt Đức 11B8 7,00  
25 UB038 Lê Công Hoàng 11B8 3,00  
26 UB042 Trần Xuân Thành 11B7    
27 UB043 Nguyễn Văn Kiên 11B3    
28 UB044 Nguyễn Nguyệt Minh 11B3    
29 UB060 Ngô Tiến Dũng 10A8 14,00  
30 UB066 Phạm Tiến Mạnh 10A6 7,50  
31 UB059 Bùi Thanh Xuân 10A8 7,00  
32 UB061 Vũ Việt Anh 10A8 5,50  
33 UB064 Phạm Ngọc Anh 10A9 5,00  
34 UB067 Nguyễn Thế Nhân Anh 10A6 4,50  
35 UB063 Phạm Quang Huy 10A9 4,00  
36 UB068 Trần Đình An 10A6 3,00  
37 UB058 Nguyễn Thế Phiệt 10A8 2,00  
38 UB062 Nguyễn Nhật Hoàng 10A10 2,00  
39 UB065 Hà Quang Minh 10A7    
           
MÔN: HOÁ HỌC
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM GHI CHÚ
1 UB093 Vũ Văn Nhã 11B8 17,50  
2 UB107 Nguyễn Hoàng Đức 11B6 17,00  
3 UB120 Đỗ Mạnh Thắng 11B1 15,25  
4 UB084 Hoàng Văn Sơn 11B1 14,50  
5 UB092 Lê Tuấn Hoàng 11B8 13,50  
6 UB074 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11B8 13,50  
7 UB095 Nguyễn Thu Hà 11B6 13,25  
8 UB088 Lưu Hoàng Anh 11B8 13,00  
9 UB081 Đỗ Văn Long 11B8 13,00  
10 UB071 Hà Xuân Việt 11B1 12,75  
11 UB110 Nguyễn Thị Hồng Thư 11B6 11,25  
12 UB103 Vũ Mạnh Cường 11B2 10,75  
13 UB235 Nguyễn Phương Thảo 11B6 9,50  
14 UB104 Lê Huy Thịnh 11B6 9,50  
15 UB072 Nguyễn Thị Kiều Chinh 11B1 8,75  
16 UB106 Dương Minh Hiếu 11B6 8,00  
17 UB096 Vũ Phương Lan Anh 11B6 7,00  
18 UB079 Đặng Quang Minh 11B7 6,50  
19 UB069 Phạm Ngọc Phúc 11B1 6,50  
20 UB086 Lê Thị Hằng Nga 11B1 5,25  
21 UB076 Nguyễn Văn Quân 11B1 4,00  
22 UB082 Lê Công Hoàng 11B8    
23 UB070 Nguyễn Phương Nhung 11B8    
24 UB091 Hoàng Lê Minh 11B7    
25 UB073 Đỗ Mạnh Thắng 11B2    
26 UB105 Lê Thị Hằng Nga 11B2    
27 UB236 Hoàng Văn Sơn 11B2    
28 UB077 Dương Thị Kim Dung 11B1    
29 UB100 Đỗ Minh Trang 10A9 13,00  
30 UB109 Đào Hoàng Giang 10A10 12,00  
31 UB119 Phạm Huyền Trang 10A7 10,00  
32 UB111 Bùi Việt Phương 10A9 9,50  
33 UB098 Đỗ Linh Đan 10A9 9,50  
34 UB112 Phạm Thị Hồng Liên 10A10 9,50  
35 UB099 Ngô Hoàng Anh 10A9 9,00  
36 UB233 Dương Thị Châm 10A8 9,00  
37 UB232 Vũ Việt Anh 10A7 9,00  
38   Phạm Thu Hằng 10A9 8,50  
39 UB117 Nguyễn Hoàng Anh 10A9 8,50  
40 UB237 Vũ Anh Tôn 10A9 8,00  
41 UB239 Chu Thị Thùy Duyên 10A7 8,00  
42 UB234 Nguyễn Thị Hà Phương 10A7 8,00  
43 UB123 Vũ Quốc Hùng 10A7 8,00  
44 UB097 Nguyễn Thị Phương 10A9 7,50  
45 UB101 Nguyễn Thùy Dương 10A8 7,50  
46 UB113 Nguyễn Bá Long 10A10 7,50  
47 UB116 Ninh Thu Thảo 10A9 7,00  
48 UB080 Hoàng Minh Phúc 10A8 7,00  
49   Hoàng Thị Thanh Lan 10A7 7,00  
50 UB115 Vũ Minh Anh 10A7 7,00  
51 UB118 Kiều Tuấn Anh 10A7 7,00  
52 UB090 Bạch Thị Bích Thục 10A4 7,00  
53 UB114 Hoàng Vũ Ái Linh 10A10 7,00  
54 UB245 Phạm Gia Phúc 10A7 6,50  
55 UB122 Nghiêm Quỳnh Anh 10A9 6,00  
56 UB231 Võ Diệp hà 10A7 6,00  
57 UB083 Nguyễn Khánh Nam 10A5 6,00  
58 UB075 Lê Kiều Trinh 10A10 6,00  
59 UB238 Trịnh Việt Cường 10A10 6,00  
60 UB241 Nguyễn Đức Anh 10A10 6,00  
61 UB094 Trương Thị Tuyết Mai 10A9 5,00  
62 UB240 Lê Ngọc Khánh 10A7 5,00  
63 UB242 Đào Thành Nam 10A10 5,00  
64 UB243 Trần Thanh Lan 10A10 5,00  
65 UB121 Ngô Bình Minh 10A9 4,50  
66 UB244 Nguyễn Quỳnh Vân 10A8 4,00  
67   Trần Thị Thu Trang 10A8 4,00  
68 UB230 Trần Thu Trang 10A9 3,00  
69 UB089 Vũ Thị Hoài Thương 10A5 3,00  
70 UB078 Vũ Anh Nghĩa 10A10 3,00  
71 UB102 Lê Việt Long 10A7    
72 UB108 Phạm Tiến Mạnh 10A6    
73 UB085 Phùng Anh Tuấn 10A10    
74 UB087 Phạm Minh Sơn 10A10    
           
MÔN: SINH HỌC
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM GHI CHÚ
1 UB151 Nguyễn Thị Hiền 10A10 18,25  
2 UB149 Tường Vi 10A10 17,00  
3 UB152 Phạm Thị Thu Hiền 10A10 16,75  
4 UB156 Phan Tú Anh 10A10 16,75  
5 UB150 Lê Thị Việt 10A10 16,25  
6 UB148 Đinh Thu Trà 10A10 14,75  
7 UB155 Lê Thanh Ngân 10A10 14,75  
39 UB245 Phùng Anh Tuấn 10A10 14,50  
8 UB142 Lê Thị Phương Thảo 10A7 13,75  
9 UB136 Lê Thị Thu Cúc 10A6 13,50  
10 UB143 Hoàng Thị Minh Thu 10A7 13,00  
11 UB153 Nguyễn Thị Thu Hà 10A10 13,00  
12 UB134 Vũ Thị Huyền 10A6 12,75  
13 UB144 Nguyễn Thành Trung 10A7 12,75  
14 UB132 Nguyễn Thị Lý 10A4 11,75  
15 UB154 Vũ Thu Thảo 10A10 11,25  
16 UB133 Nguyễn Thu Linh 10A5 11,00  
17 UB145 Nguyễn Thu Anh 10A8 10,00  
18 UB131 Võ Khánh Linh 10A3 9,50  
19 UB135 Tạ Thị Thúy Mơ 10A6 9,00  
20 UB128 Trần Ngọc Trang 10A2 8,75  
21 UB146 Nguyễn Tất Thanh 10A8 8,25  
22 UB137 Vũ Kim Chi 10A6 7,50  
23 UB140 Lê Nguyệt Hà 10A6 7,25  
24 UB147 Nguyễn Diệu Thúy 10A9 7,25  
25 UB124 Đặng Thị Nhật Hạ 10A2 5,25  
26 UB125 Nguyễn Thị Hà 10A2 5,00  
27 UB138 Vũ Quỳnh Trang 10A6 4,75  
28 UB126 Trần Thị Thu Hà 10A2 1,00  
29 UB127 Đặng Minh Thúy 10A2 0,50  
30 UB129 Lê Huy Hùng 10A2    
31 UB130 Đoàn Minh Trang 10A2    
32 UB139 Đỗ Hồng Quân 10A6    
33 UB141 Trần Đình An 10A6    
34 UB161 Nguyễn Thị Mai Anh 11B5 17,75  
35 UB157 Nguyễn Thanh Tú 11B4 16,10  
36 UB158 Bùi Thị Thùy 11B5 16,00  
37 UB160 Nguyễn Minh Hiếu 11B5 15,00  
38 UB165 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11B6 14,50  
40 UB169 Lê Việt Trinh 11B8 14,25  
41 UB159 Nguyễn Ngọc Quỳnh 11B5 14,00  
42 UB164 Hoàng Thùy Dương 11B6 12,60  
43 UB162 Trương Quỳnh Mai 11B5 12,00  
44 UB166 Nguyễn Thị Hà Trang 11B7 11,75  
45 UB168 Phạm Trung Kiên 11B7 10,50  
46 UB167 Trần Xuân Thành 11B7 5,50  
47 UB163 Lê Việt Trinh 11B5    
           
MÔN: TIẾNG ANH
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM GHI CHÚ
1 UB191 Ngô Nguyên Hạnh 11B6 15,20  
2 UB198 Lê Phương Thảo 11B7 13,50  
3 UB173 Phạm Nguyễn Phương Mai 11B8 13,40  
4 UB178 Trương Hữu Dũng 11B9 12,90  
5 UB194 Nguyễn Viết Thiên Bảo 11B10 12,80  
6 UB170 Ngô Quang Trường 11B8 12,40  
7 UB180 Phạm Thị Minh Anh 11B9 12,10  
8 UB192 Vũ Thị Mai Liên 11B6 11,80  
9 UB181 Trần Thanh Hiền 11B9 11,60  
10 UB182 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11B9 10,30  
11 UB172 Phạm Minh Ngọc 11B8 10,10  
12 UB193 Đỗ Quốc Huy 11B6 9,80  
13 UB184 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11B9 9,50  
14 UB171 Nguyễn Thùy Linh 11B8 9,40  
15 UB195 Nguyễn Thị Hải Linh 11B10 8,80  
16 UB183 Lê Thị Huyền Trang 11B9 8,50  
17 UB176 Trần Thị Thu Hiền 11B9 8,30  
18 UB179 Dương Khánh Linh 11B9 7,40  
19 UB174 Bùi Lê Hiền Mai 11B8 6,40  
20 UB175 Cao Bích Ngọc 11B8 5,70  
21 UB189 Nguyễn Thu Hương 11B3 5,60  
22 UB197 Nguyễn Thị Kim Ngân 11B10 5,50  
23 UB177 Vũ Ngọc Anh 11B9 5,10  
24 UB185 Nguyễn Thị Kiều Chinh 11B1    
25 UB186 Nguyễn Đoàn Thùy Ngân 11B1    
26 UB187 Nguyễn Thị Bích Liên 11B2    
27 UB188 Đỗ Mạnh Thắng 11B2    
28 UB190 Nguyễn Trung Kiên 11B3    
29 UB196 Nguyễn Thị Thùy 11B10    
30 UB199 Dương Thu Huyền 11B7    
31 UB200 Nguyễn Tấn Minh 11B7    
32 UB201 Đỗ Hiền Phương 11B5    
33 UB225 Vũ Thị Thu Hương 10A7 14,00  
34 UB212 Trần Minh Khánh 10A1 13,30  
35 UB223 Nguyễn Thành Phúc  10A7 13,30  
36 UB209 Đào Minh Quang 10A1 13,00  
37 UB202 Nguyễn Gia Lâm 10A9 12,50  
38 UB211 Bùi Việt Hà 10A1 11,80  
39 UB213 Tiên Hồng Thanh 10A1 11,10  
40 UB208 Nguyễn Nhật Anh 10A1 10,70  
41 UB217 Vũ Ngọc Lan 10A1 10,70  
42 UB215 Nguyễn Khánh Ninh 10A1 10,40  
43 UB224 Bùi Anh Đức 10A7 10,10  
44 UB205 Bùi Thị Thanh 10A1 9,40  
45 UB226 Nguyễn Quốc Lân 10A8 9,30  
46 UB214 Hoàng Thu Phương 10A1 9,00  
47 UB216 Nguyễn Thanh Nga 10A1 8,80  
48 UB207 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10A1 8,40  
49 UB246 Nguyễn Hồng Hạnh A4 8,30  
50 UB222 Phạm Thị Thùy Dương 10A7 7,90  
51 UB229 Vũ Mạnh Tuấn 10A8 7,90  
52 UB219 Lê Thị Phương Uyên 10A1 7,80  
53 UB227 Nguyễn Phương Linh 10A8 7,80  
54 UB210 Nguyễn Hữu Việt Trường 10A1 7,70  
55 UB206 Phạm Hồng Ngọc 10A1 7,50  
56 UB220 Phạm Thị Khánh Huyền 10A2 7,40  
57 UB228 Nguyễn Hoàng Nam 10A8 7,30  
58 UB204 Đỗ Huyền Trang 10A5 6,90  
59 UB221 Bùi Huy Long 10A2 6,90  
60 UB218 Phạm Hồng Sáng 10A1 6,10  
61 UB203 Dương Thị Cúc 10A6 5,20  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1964   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :