Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Admissions remarking exam in grade 10 in 2016
Chia sẻ :

Attachment: Mau-Don-phuc-khao-TS-(1).doc

Read Now: Mau-Don-phuc-khao-TS-(1)

 

EDUCATION & TRAINING IN QUANG NINH       

           HIGH SCHOOL UONG BI

 

    SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

No: 35 / TB-THUB

 

 

NOTIFICATION

About marking exam papers to grade 10 high school enrollment

2016-2017 academic year

 

 Secondary School Admission Council announced Uong Bi:

1. Form remarking: Attachment load above.

2. Application in time remarking: Office hours from 28/06/2016 to 03/7/2016 the day.

3. Place & Form remarking: school office

                                                                                                                    Uong Bi, June 27, 2016.

                                                                                                                     ADMISSIONS BOARD

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1086   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :